Covid-molekyl och Maria Tempé
Biträdande smittskyddsläkare Maria Tempé beskriver en pågående upptrappning av regionens kapacitet att utföra provtagning.

Förlängd svarstid efter provtagning

2022-01-12 14:59

Trycket på egenprovtagningen för covid-19 är högt i Region Västernorrland. Det gör att det kan ta längre tid än vanligt att få provsvaret.

För tillfället kan svarstiden för den som testar sig på någon av länets provtagningsenheter bli mer än 48 timmar, även om ambitionen är att svaret ska komma inom två dygn.

- Det är väldigt högt tryck på bokningen i hela länet. Sedan är det lika högt tryck på det externa labbet i Stockholm som regionen skickar proverna till, säger Maria Tempé, biträdande smittskyddsläkare i Region Västernorrland.

Det är den mycket snabba och omfattande smittspridningen av omikronvarianten av coronaviruset som har skapat en extrem efterfrågan på testning. Dessutom förväntas smittspridningen av covid-19 fortsätta öka ytterligare några veckor innan den når toppen.

Kraftigt ökande kapacitet

Regionen har sedan december en överenskommelse med Folkhälsomyndigheten om upptrappning av provtagningskapaciteten under januari månad.

- Folkhälsomyndigheten arbetar just nu med att öka den nationella laboratoriekapaciteten, vilket på någon veckas sikt skulle kunna ge ytterligare utökade testresurser för Region Västernorrland, säger Maria Tempé.

Hon betonar att Region Västernorrland den här veckan har en kapacitet för provtagning som överskrider det maximala antalet tester som analyserats i regionen någon gång hittills under pandemin.

- Vi har ökat provtagningskapaciteten denna vecka och fortsätter öka successivt nästa vecka och under vecka 4. På grund av begränsningar på det externa laboratoriet har vi inte möjlighet att skicka fler tester än det som är överenskommet tidigare, säger Maria Tempé.

Viktigt att testa sig enligt rekommendation

I dag är egenprovtagningen fullbokad i princip hela länet, utom i Örnsköldsvik. I morgon finns det tider i nästan samtliga av länets kommuner och på fredag är tillgången god på de flesta provtagningsenheter.

- Om man har symtom är det fortsatt viktigt att boka tid för PCR-provtagning och stanna hemma i väntan på provsvaret. Vi har ännu inte sett något behov att förändra regionens rekommendationer för provtagning. Den som uppmanats att ta ett prov i smittspårningssyfte, till exempel om man är hushållskontakt till ett bekräftat fall av covid-19, kan i nuläget fortsätta att provta sig enligt gällande rekommendationer, säger Maria Tempé.

 

 


Tillbaka till toppen