Gå direkt till textinnehållet Startsida Nyheter Webbkarta Kontakta oss Tillgänglighetsinformation
 

Hemisolering av hushållskontakter till personer med konstaterad covid-19 utökas till att även gälla barn i förskola och grundskola

2020-12-02 12:09

Hemisolering av hushållskontakter till personer med konstaterad covid-19 utökas och från och med 2020-12-01 gäller detta även barn i förskola och grundskola.

Hemisolering hushållskontakter covid-19 version 3 201201.pdf

Dokumentet har uppdaterats från tidigare version med följande:

  • Om indexfallet inte haft eller har några symtom avses indexfallets provtagningsdatum för positivt PCR-test samt minst 7 dagar framåt.
  • Förhållningsregler gäller från och med 2020-12-01 även barn i förskola och grundskola.
  • Man får även handla medicin samt man får också vistas utomhus om man håller avstånd till andra personer.
  • Skriftlig information och förhållningsregler finns i Smittskyddsläkarföreningens smittskyddsblad Covid-19, Information och förhållningsregler till hushållskontakter. Detta delges med fördel hushållskontakterna och återfinns på Smittskyddsläkarföreningens webbplats: Smittskyddsblad (Smittskyddsläkarföreningen)