Karin Tjäder, intensivvårdssköterska och Anna Hansson, obduktionstekniker, tog initiativet till att börja donera hornhinnor från patienter som avlidit i Sundsvall.
Karin Tjäder, intensivvårdssköterska, och Anna Hansson, obduktionstekniker, tog initiativet till att börja donera hornhinnor från patienter som avlidit i Sundsvall.

"Fler måste ta ställning till donation"

2021-11-09 08:52

Varje människa har upp till åtta organ som kan doneras för att hjälpa andra. För den som får motta ett hjärta, en lunga eller lever innebär det skillnaden mellan liv och död. Ändå är bara två av åtta anmälda till donationsregistret.

Just nu pågår donationsveckan i hela Sverige. Syftet är att skapa samtal och tankar kring donation.

- Vi vet att åtta av tio är positiva att bli donatorer. Ändå är väldigt få anmälda till donationsregistret. Det beror inte på ovilja, utan troligen på att det inte blir av att man anmäler sig, säger Karin Tjäder Lindell, donationsansvarig sjuksköterska vid sjukhuset i Sundsvall.

En hjälp för anhöriga

Hon betonar vikten av att ta ställning. Förutom att det gör det möjligt att rädda andras liv, kan det också hjälpa anhöriga i sorgen. Att berätta om sitt ställningstagande för sina närstående väger lika tungt som en registrering i donationsregistret.

- För många är det otroligt skönt att den som dött själv har tagit ställning i donationsfrågan. Det kan vara ett väldigt svårt beslut för närstående om man är osäker. Ibland säger man nej för att man vill säga nej till döden. Men personen är redan död och att rädda andra människors liv är en otroligt fin gåva, säger Karin Tjäder Lindell.

Det finns fler som står i transplantationskö än vad det finns organ.

- Många hinner avlida eller bli så sjuka att de inte kan stå kvar i kön för att de inte är tillräckligt starka för en transplantation. Vi behöver helt enkelt fler donatorer.

Vävnadsdonationer i Sundsvall

På Sundsvalls sjukhus finns också möjlighet till donation av vävnader i form av hornhinnor.

En hornhinna kan ge flera synskadade människor synen tillbaka. Karin Tjäder Lindell är en av dem som tog initiativet till att ta börja tillvarata hornhinnor från avlidna patienter vid sjukhuset i Sundsvall och skicka dem till hornhinnebanken i Umeå.

- En dag varannan vecka arbetar jag med att se över vilka som avlidit och gör en medicinsk utredning av dem som är möjliga donatorer. Till skillnad från donatorer av organ, då det krävs att donatorn avlider i respirator och organet hålls syresatt, har vi 24 timmar på oss efter att personen dött för vävnadsdonation, säger hon.

Hjärtklaffar nästa steg

Trots att pandemin krävt att Karin Tjäder Lindell lagt mycket tid och kraft på intensivvårdsavdelningen, har hornhinnedonationerna varit framgångsrika. I februari startar nästa steg i arbetet med vävnadsdonationer i Sundsvall och teamet får ytterligare en personalresurs.

- Då börjar vi med hjärtklaffar. Det har varit på gång en längre tid, men har blivit uppskjutet på grund av pandemin. I februari åker vi på studiebesök till vävnadsbanken i Lund, därefter drar vi i gång, säger Karin Tjäder Lindell.

Det finns mer information om donationsregistret på Socialstyrelsens webbplats: Anmäl dig till donationsregistret - Socialstyrelsen


Tillbaka till toppen