Medarbetare på Laboratoriemedicin arbetar med Covid-19 PCR
Analyskapaciteten utvecklas fortlöpande trots ett pressat läge. Foto: Maria Händestam

Personalen på Laboratoriemedicin jobbar på högvarv med Covid-19 PCR

2022-01-19 07:00

Laboratoriemedicin har trots det ansträngda läget hittills klarat av att leverera svar på PCR-test för covid-19. Vecka 2 analyserades 3152 test, varav 445 positiva – samtidigt sker investering i ny teknik.

- Den normala analyskapaciteten är 2000 analyser per vecka. Att vi nu kunnat utföra fler beror på att personalen har jobbat extra och att vi för närvarande har ett bra lager av analysreagens för våra fyra metoder som vi använder för Covid-19 PCR, säger Anders Henriksson, verksamhetschef för Laboratoriemedicin i Region Västernorrland.

Snabba svar till prioriterade grupper

Laboratoriemedicin i Region Västernorrland har i sitt uppdrag att leverera svar på PCR-test för Covid-19 till priogrupperna 1 och 2. De omfattar patienter som behöver sjukhusvård, brukare och personal inom vård och omsorg.

Övriga personer bokar sitt PCR-test via 1177.se och provtar sig via egenprovtagningen. Dessa prover analyseras på ett externt laboratorium i Solna, dit även många andra regioner i Sverige skickar sina prover.

För akutmärkta patientprover är svarstiden normalt inom två timmar. För akutmärka personalprover analyseras provet i mån av tid inom tolv timmar. För icke akutmärkta prover är svarstiden i de flesta fall inom 48 timmar.

Fortsatt höjd kapacitet genom teknikinvestering

Laboratoriemedicin har utfört akut Covid-19 PCR-diagnostik på samtliga tre akutsjukhus i länet sedan pandemin början våren 2020.

- Akut Covid-19 PCR-diagnostik är tyvärr personalkrävande per provsvar, vilket utgör en begränsning, säger Anders Henriksson.

Nu har Region Västernorrland fått möjlighet att ta del av utvecklad teknik och gjort en investering i ny utrustning.

- Vår leverantör har utvecklat sin teknik ytterligare vilket gör att vi nu investerat i en uppgraderad utrustning. Det ökar den akuta Covid-19 PCR-kapaciteten med ca 20 procent, säger Anders Henriksson.

Han lyfter även fram en annan viktig fördel med utrustningen.

- Förutom för akut PCR Covid-19 kan den samtidigt ta reda på om det finns Influensa A eller B samt RS virus i provet. Det vil säga virus som i princip kan ge lika svår sjukdom som Covid-19.

Ny metod för att skilja mutationer

Laboratoriemedicin har också startat arbetet med en ny metod, som Anders Henriksson även tror kan bli betydelsefull för vården vid andra virus- och bakteriesjukdomar.

- På initiativ från Folkhälsomyndigheten ska vi sätta upp en metod för att snabbt kunna typa Covid-19 virus här i Sundsvall, så kallad gensekvensering. Den används för att till exempel skilja på olika mutationerna av Covid-19-viruset, som delta och omikron. Planen är att allt skall vara i drift senast i september.


Tillbaka till toppen