Hand som håller i mobil med 1177 Vårdguiden på skärmen
1177 Vårdguiden finns i form av mobilapp

Högt betyg för 1177 Vårdguiden i Västernorrland

2021-04-28 07:30

Både antalet besök och förtroendet för 1177 Vårdguiden i Västernorrland ökade kraftigt under 2020. Totalt gjorde invånarna i länet närmare 3,6 miljoner besök på webbplatsen. Under årets första fyra månader är besöken hittills 400 000 fler jämfört med samma period förra året.

- Det är glädjande att allt fler invånare i länet använder och uppskattar vår regionala webbplats för 1177.se I dag när missvisande information snabbt kan spridas är det viktigt med en kvalitetssäkrad källa vid frågor om vård och hälsa, vilket inte minst den pågående pandemin har visat, säger Eva Coos Berglund, regional redaktör för 1177.se.

Fyra av fem invånare har stort förtroende för 1177.se

Västernorrlänningarna uppskattar webbplatsen 1177.se både när det gäller att hitta relevant och kvalitetssäkrad information om hälsa och vård, få hjälp, råd och stöd samt en tydlig ingång och kontakt till vården.

Invånarna i Västernorrland ger webbplatsen 55 i förtroendeindex jämfört med rikets index som är 46. Det innebär konkret att fyra av fem invånare har stort förtroende för 1177.se Vårdguiden.

Äldre män frekventa besökare

- Vi ser att det fortfarande är många äldre som tar del av informationen på 1177.se, bland annat är män i åldern 70-79 år frekventa besökare. Kännedomen om 1177 Vårdguiden är dock hög i alla åldersgrupper, säger Sara Johansson, förvaltningsledare för invånartjänster i Västernorrland.

Stor kännedom om 1177 Vårdguiden i Västernorrland

Den regionala varumärkesundersökningen, som gjordes under december 2020, besvarades av närmare 800 personer som valts ut i en webbpanel för att motsvara ett tvärsnitt av länets befolkning, med en representativ fördelning mellan ålder, kön och geografi.

Undersökningen visar bland annat att:

  • 99 (97) procent av de tillfrågade har hört talas om 1177 Vårdguiden. Det är enbart 1 procent som inte har någon kännedom.
  • 95 (90) procent känner till telefonnumret 1177.
  • 77 (67) procent har någon gång besökt den regionala delen av 1177.se utan att logga in i e-tjänsterna.
  • 88 (50) procent har använt Hitta vård och sökt efter mottagningar, hälsocentraler eller annan kontaktinformation.

Resultatet visar en stor positiv utveckling jämfört med den tidigare varumärkesmätningen som gjordes 2018. Se siffror inom parentes.

Fler använder e-tjänsterna

203 914 invånare i Västernorrland har hittills skaffat konton i 1177 Vårdguidens e-tjänster. Det innebär att 83 procent av invånarna i länet nu använder sig av 1177 Vårdguidens e-tjänster. Intressant att notera är att bara i år har nästan 200 av inloggningarna gjorts av personer över 90 år.

Under pandemin har många invånare använt e-tjänsten boka tid för egenprovtagning covid-19 sedan den tjänsten infördes i juli 2020. 27 procent av de tillfrågade har någon gång loggat in i provtagningstjänsten och 31 procent för att också se sitt provsvar.

Fortsatt utveckling av innehåll och tjänster

- Att merparten av västernorrlänningarna har ett konto på 1177 Vårdguiden visar tydligt att det här är invånarnas förstahandsval som ingång till vården, vilket naturligtvis är otroligt glädjande! Nu fortsätter vi att utveckla 1177 Vårdguiden så att både webbplats och tjänster i ännu högre grad lever upp till förväntningarna om att vara digitalt lättillgänglig med relevant innehåll för besökaren, säger Sara Johansson, förvaltningsledare för invånartjänster.


Tillbaka till toppen