Hur vill du samarbeta med våra grannar för att göra vår region starkare?

2020-11-13 13:35

Nu har du möjlighet att påverka vilka teman som EU-programmet Interreg ska fokusera på för att på bästa sätt stärka vår regions utveckling.

Interreg är en del av EU:s sammanhållningspolitik för finansiering av gränsöverskridande projekt. Den nya programperioden kommer att vara 2021 till 2027. Programmet täcker de nordligaste delarna av Finland, Sverige och Norge och sträcker sig söderut över södra Österbotten i Finland, Västernorrland i Sverige och Nordland i Norge samt över hela det samiska området i de tre länderna (en sammanslagning av Botnia-Atlantica och Nord-programmen).

Programmet syftar till att utveckla samarbetet över nationsgränserna. Syftet är att uppmuntra aktörer i städer och regioner från olika medlemsstater att arbeta tillsammans och lära av varandra genom gemensamma program, projekt och nätverk.

Var med och påverka

Om du vill vara med och påverka vilka teman som programmet ska fokusera på för att på bästa sätt stärka vår regions utveckling svara på formuläret innan den 23 november. Dina synpunkter är värdefulla för oss. 

Formuläret "Hur vill du samarbeta med våra grannar för att göra vår region starkare". 

 


Tillbaka till toppen