Ida Blomqvist
Ida Blomqvist är uppvuxen och bor i Örnsköldsvik. När hon inte bedriver forskning är hon ST-läkare inom Barn- och ungdomspsykiatrin på sjukhuset i Örnsköldsvik.

Ida Blomqvists avhandling: Ungdomar upplever ökad ångest och depression

2021-12-20 09:59

Ungdomar uppger sämre självskattad psykisk hälsa vid jämförelse mellan år 1981 och 2014. Det rapporterar de själva i en ny doktorsavhandling av Ida Blomqvist, forskare och ST-läkare från Örnsköldsvik. I morgon disputerar hon disputerar vid Umeå Universitet.

- Det finns även andra undersökningar med svenska data som tyder på att ungdomar uppger att de mår sämre nu än tidigare, vår studies resultat är i linje med det. I vår undersökning har en enkät besvarats av alla niondeklassare i Luleå år 1981 och 2014. Framför allt flickor uppger att de har mer symtom av ångest och depression, säger Ida Blomqvist.

Det kan finnas flera orsaker bakom resultatet, som förändringar i samhället. Det kan även vara så att svaren blivit annorlunda genom en mer tillåtande attityd till psykisk ohälsa.

Tillförlitliga skalor för rätt diagnos

I sin avhandling har Ida Blomqvist studerat skattningsskalor för självrapporterad psykisk ohälsa. Ett problem är att det inom barn- och ungdomspsykiatrin i Sverige används ett stort antal olika skattningsskalor, varav vissa inte är utvärderade för svenska förhållanden eller är direkta översättningar av vuxenversioner utan åldersanpassning.

- I arbetet med avhandlingen har vikten av tillförlitliga självskattningsskalor blivit tydlig, säger hon.

Det kan till exempel handla om datorisering av frågebatterier så de sorterar ut följdfrågor utifrån patientens svar. Många andra skalor som används i dag omfattar ett betydligt större mängd frågor som behöver tolkas.Med rätt skalor kan man få säkrare diagnostik och bättre behandling av psykisk ohälsa bland unga

- Inom BUP har vi inga objektiva mått. Vi kan inte ta prover för att ställa en diagnos, utan det bygger bara på symtom. Vi använder enkäter kliniskt och då är det viktigt med väl utvärderade skattningsskalor, säger Ida Blomqvist.

Forskningsstöd från Region Västernorrland

De senaste åren har Ida Blomqvist arbetat intensivt som doktorand vid Umeå universitet. Men sin anställning har hon som ST-läkare vid Barn- och ungdomspsykiatrin i Örnsköldsvik.

- Jag trivs mycket bra där, det är en jättebra mottagning. Men samtidigt vill jag gärna fortsätta forska. Det är en ynnest att få vara med där det händer se större samband. Jag är otroligt tacksam för att regionen till stora delar finansierat forskningen.

 


Tillbaka till toppen