Influensaläget 2017-02-22

2017-02-23 09:14

Antalet rapporterade influensafall i landet ökade under vecka 6 och influensaaktiviteten är fortsatt medelhög enligt Folkhälsomyndighetens senaste veckorapport.

En andra topp i säsongen väntas under februari, främst i Götaland och delar av Svealand. Antalet fall och andelen positiva fall bland provtagna patienter ökade i Götaland medan de förblev oförändrade i Svealand och Norrland. Totalt rapporterades 822 fall av influensa A och 13 fall av influensa B under vecka 6.

I Västernorrland har antalet rapporterade fall legat tämligen konstant under vecka 5-7, och vecka 7 anmäldes 32 fall. Incidensen är fortfarande bland de högsta i landet. Influensa A dominerar helt: av de 513 anmälda fallen från säsongsstarten t.o.m. vecka 7 var 511 influensa A och två influensa B.

Läs hela Folkhälosmyndighetens hela rapport

 

2017-02-22 Hans Boman Smittskyddsläkare


Tillbaka till toppen