Informationsträff – fysisk aktivitet underlättar din cancerbehandling

2021-11-08 09:52

En nedsatt kondition kan öka risken för komplikationer och biverkningar vid canceroperation och behandling. Genom att öka din fysiska aktivitet kan du själv bidra till att risken minskar samt att återhämtningen går smidigare.

En operation i buken eller thorax innebär både fysiska och psykiska påfrestningar och kan påverka din andning och blodcirkulation negativt. En nedsatt kondition inför cancerbehandling ökar risken för komplikationer och biverkningar.

På senare år har studier gjorts på effekten av fysisk aktivitet för cancerpatienters förutsättningar att klara av en operation, återhämta sig efter operationen och att bättre klara av den påfrestande behandlingen med cytostatika.

- I de studier som har gjorts har man sett att du, genom att vara fysiskt aktiv, får bättre förutsättningar att klara behandlingen och att återhämta dig efter det kirurgiska ingreppet, säger Maria Roos, processtödjare och arbetsterapeut, cancerrehabilitering, Region Västernorrland.

I en studie har man tittat på effekterna av tuff gymträning. I andra studier har man tittat på effekten av lite och lågintensiv träning för personer som inte är särskilt aktiva.

Bäst effekt har träningen visat på den så kallade fatiguen, trötthet, hjärntrötthet.

- All rörelse är bra. Det behöver inte vara träning på hög nivå, man ser effekt även av exempelvis små promenader à två gånger fem minuter per dag. Det kan också vara att gå till postlådan eller fortsätta att gräva i trädgården, säger Maria Roos.

Delta i vårt digitala informationsmöte

För att få stöd i vad du kan göra har du nu möjlighet att delta i ett informationsmöte. En av våra fysioterapeuter går igenom vilken effekt du kan få av fysisk aktivitet och hur du kan förbereda dig inför din operation.

Informationstillfällena upprepas 13.00-13.45 varannan onsdag 27/10, 10/11, 24/11, 8/12, 22/12

Vem kan anmäla sitt intresse?

Patienter som ska opereras: cancerkirurgi i bäcken, gynekologisk cancer, nedre gastrointestinal och thorax men också patienter som ska få cytostatikabehandling men inte opereras.

Hur anmäler du dig?

Anmäl dig via länken här, eller ring 060-14 56 10

Har du frågor kan du kontakta Emma Kitta Edin

eller Gunilla Olofsson


Tillbaka till toppen