Barn som tittar på utsikten från toppen av Skuleberget.
Region Västernorrland prioriterar företagsstöd som bidrar till en hälsosam livsmiljö för framtida generationer. Målet är att stärka människors och företags växtkraft.

Investeringar i hållbar besöksnäring och solfångare

2022-03-04 09:48

Den 3 mars 2022 sammanträde Regionala utvecklingsutskottet. De beslutade om företagsstöd till två besöksnäringsföretag i Höga Kusten och till Absolicon Solar Collector AB i Härnösand.

Genom att investera i High coast resort AB och Verkställande Byrån Invest AB ska besöksnäringen stärkas.

- Vi arbetar för att Västernorrland ska vara attraktivt och vi vill locka både boende och besökare till regionen. Genom att satsa på besöksnäringen skapas nya arbetstillfällen och vi stimulerar regionens utveckling då fler kan leva och verka i området. Satsningen på FriluftsByn och Skuleberget Havscamping ligger helt rätt i tiden då Höga Kusten hade rekordmånga besökare 2021, säger Jessica Ulander (c) ledamot i regionala utvecklingsutskottet.

High Coast Resort AB

High Coast Resort AB´s verksamhet bedrivs i Kramfors kommun där man driver FriluftsByn. Friluftsbyn gått från att vara en mindre anläggning med två anställda till att nu behöva växa utifrån den efterfrågan som finns från besökare från hela världen. Affärsidén är att arrangera internationellt konkurrenskraftiga friluftsevenemang, erbjuda boende, mat och aktiviteter till besökare samt erbjuda möjlighet till konferens, bröllop och evenemang. I affärsidén ingår också att göra det så hållbart som möjligt med lokala och hållbara underleverantörer. De arbetar också för att minimera råvarusvinn i byggande och i restaurang. Nästa steg är att hållbarhetscertifiera företaget och de hoppas man ska vara klart våren 2022.

Region Västernorrland har beviljat 1 904 192 kronor i företagsstöd för att företaget ska kunna utveckla en helårsdestination. De ska bland annat vinterbona servicehuset, öka antalet stugor och bygga ut innergården med takterrasser.

Verkställande Byrån Invest AB

Verkställande Byrån Invest AB har beviljats 1 065 943 kronor i regionalt företagsstöd för att utveckla campingverksamheten vid Skuleberget Havscamping. Genom att investera i åtta uthyrningsstugor hoppas man kunna ta emot fler besökare och även locka fler utländska turister. Campingverksamheten bedöms som viktig då det gynnar besöksnäringen i närområdet och efterfrågan på övernattnattningsmöjligheter är stort. Investeringen i campingen möter en ökad efterfrågan på organiserat boende i ett område med sårbara och skyddade naturmiljöer.

- Allt är skapat av efterfrågan hela tiden! Vi märkte att besökare till naturscenen inte hade någonstans att bo och 2017 startade vi ställplatser för husbilar. Efter det har vi byggt ett nytt servicehus och vi investerade i en passagerarbåt för turer med turister. Nu har vi märkt att gäster ställer högre krav på stugor och är villiga att betala mer för en högre standard, säger Fredric Wedin, som driver NaturscenSkuleberget och Skulebergets havscamping vid Veåsand.

Absolicon Solar Collector AB

Absolicons affärsidé bygger på att minska beroendet av uppvärmning med fossila bränslen och istället öka den lokala produktionen av förnybar solenergi. Absolicon Solar Collector AB med huvudkontor i Härnösand utvecklar solfångare och robotiserade produktionslinor för tillverkningen av desamma. Sedan starten 2007 har företaget utvecklats positivt och genom att investera i en lamineringsmaskin som tillverkar reflektorplåt bedöms företaget kunna sysselsätta fler på sikt och införa en ny produkt som är ett komplement till solfångarna. Satsningen ligger i linje med den regionala utvecklingsstrategin och därför beviljas Absolicon Solar Collector AB 1 135 701 kronor i regionalt företagsstöd.

Företagsstöd i Region Västernorrland

Region Västernorrland prioriterar företagsstöd som bidrar till en hälsosam livsmiljö för framtida generationer. Målet är att stärka människors och företags växtkraft.

Som regionalt utvecklingsansvarig aktör i Västernorrland hanterar regionen statliga medel, så kallade 1:1-anslag, för att främja tillväxt och omställning till hållbar regional utveckling. Stödhanteringen styrs av förordningar och stöd beviljas till företag som skapar hållbar tillväxt och sysselsättning, bedöms få långsiktig lönsamhet och bedrivs på marknadsmässiga villkor.

www.rvn.se/foretagsstod


Tillbaka till toppen