Kom med dina synpunkter på den regionala digitala agendan för Västernorrland

2020-09-07 09:08

Nu finns en remissversion av den regionala digitala agendan som är en strategi för hur vi ska dra nytta av digitaliseringens möjligheter att lösa länets utmaningar. Där lyfter vi fram prioriteringar och tydliggör ambitionen.

Agendan har tagits fram gemensamt av en rad aktörer som arbetar för utveckling i länet, i samordning av Region Västernorrland.

Den ska vara en vägledning för diskussion om gemensamma insatser och aktiviteter, som dels kan genomföras i ordinarie arbete hos respektive aktör, men också möjliggöras genom samfinansiering av processer och projekt.

Agendan är en understrategi till den Regionala utvecklingsstrategin för Västernorrland (RUS) och utgår från Sveriges digitaliseringsstrategi.

Remissversion:

Läs remissversionen av den Regionala digitala agendan för Västernorrland.

Erbjudande att inkomma med synpunkter till och med 31 oktober

Här hittar du ett följebrev, ett så kallat missiv, till agendan, med specifika frågor som vi vill att ni funderar över samt instruktioner för hur du skickar in dina synpunkter.

Frågor kring framtagandet av den regionala digitala agendan och remisshanteringen kan ställas via e-post till Joumana Abou Hammoud.


Tillbaka till toppen