Konst och kulturdestinationer i Höga Kusten

2021-12-27 16:30

Nu sjösätts projektet Konst- och kulturdestinationer i Höga Kusten. Region Västernorrland har beviljat medfinansiering till projektet som ska stärka kulturella och kreativa näringar i länet.

Vid Regionala utvecklingsutskottets möte den 21 oktober beslutades om stöd till projekt Konst- och kulturdestinationer i Höga Kusten. Projektets syfte är att utveckla en hållbar affärsmodell för företag inom KKN, kulturella och kreativa näringar. Det är Myller Kultur & Händelser, en ekonomisk förening i Kramfors kommun som sökt och fått stödet beviljat.

- Vi ser fram emot att nu få gå vidare med arbetet att bygga samverkan runt kulturdestinationer inom kulturella och kreativa näringar i vår region! Vi har under lång tid sett en fantastisk potential för våra kulturföretagare att utvecklas inom besöksnäringen, och samtidigt att det behövs kloka och smidiga lösningar för att det ska fungera. Det här projektet ger oss möjlighet att sjösätta en sådan, och med det stöd vi upplever från såväl region, kommuner och företagare så tror vi att vi har goda möjligheter att bygga något riktigt bra, säger projektledaren Sara Taub Mkelle vid Myller Kultur & Händelser.

För kulturentreprenörer i hela länet

Projektägaren finns i Nordingrå men projektets aktiviteter och tjänster kommer att erbjudas till kulturentreprenörer i hela Västernorrland. Genom affärsmodellen ska lönsamheten för konstnärer och hantverkare i regionen kunna öka.

- Vi ser fram emot att följa projektet som har god potential att förstärka Nordingrå, Höga Kusten och regionen som en intressant plats för autentisk samtidskonst och en levande arbetsmiljö för konstnärer och hantverkare, säger Jessica Ulander (c) ledamot i regionala utvecklingsutskottet.

Om projektet Konst- och kulturdestinationer i Höga Kusten

Projektperiod: 2021-12-31 till 2023-08-31
Projektbudget: 1 336 496 kronor
Medfinansiering: 536 496 kronor ur 1:1-anslaget

Främja tillväxt och omställning till hållbar regional utveckling

Region Västernorrland har det regionala utvecklingsansvaret i länet och ansvarar för statliga medel för regional tillväxt, det så kallade länsanslaget 1:1. Du kan ansöka om medel för projekt av regional karaktär som ligger i linje med målsättningarna i den regionala utvecklingsstrategin (RUS). Regionala utvecklingsstrategin utgör det främsta styrdokumentet för hanteringen av dessa medel. Detta projekt har även en stark koppling till Västernorrlands kulturplan.

Vill du också söka projektstöd? 

Mer info om projektstöd


Tillbaka till toppen