Läkare undersöker en pojkes öra med hjälp av ett otoskop

Kostnaderna för hyrpersonal minskar

2021-03-10 16:11

Region Västernorrland har minskat kostnaden för inhyrd personal med 15,1 procentenheter under 2020 jämfört med 2019. Minskningen av inhyrd personal gäller både för läkare och sjuksköterskor.

Idag redovisar SKR, Sveriges kommuner och regioner, bemanningstrenden inom hälso- och sjukvården vad gäller inhyrd personal. I rapporten jämförs kostnader under helåret 2020 med samma period 2019.

Rikets högsta kostnader

Region Västernorrland har minskat sina kostnader för inhyrd personal med 15,1 procentenheter under 2020. Trots det visar Region Västernorrland rikets högsta kostnader för inhyrd personal på 11,5 procent av personalkostnaderna. Genomsnittet i riket är totalt 3,6 procent för 2020.

Åtgärder

Regionen har i uppdrag att använda skattepengar på ett ansvarsfullt sätt och en överanvändning av inhyrd personal kostar mycket. Det är pengar som istället behöver användas till vården och till satsningar på regionens medarbetare.

- Just nu pågår ett arbete med att reducera kostnaderna inom den sjukhusbaserade hälso- och sjukvården. Vi ser att övergripande kostnadsreduktion framför allt ska uppnås genom att minska användandet av hyrpersonal, så kallad dyrtid och jourkostnad, säger Kurt Pettersson, biträdande regiondirektör/hälso- och sjukvårdsdirektör Region Västernorrland.

Positivt för patient och medarbetare

Med egen personal får patienten oftast träffa samma vårdpersonal med kännedom om patientens livssituation, det skapar en trygghet och regelbundenhet.  Att vara oberoende av inhyrd personal skapar också möjligheter för en bättre arbetsmiljö och möjligheten till en gemenskap med ”vi-känsla”.

- Idag upplever många patientgrupper, speciellt kroniskt sjuka och äldre, att vården brister i tillgänglighet och kontinuitet. Med egen personal kan vi ge patienterna den trygghet de efterfrågar. Att arbetsmiljön och patientsäkerheten stärks är andra starkt vägande skäl, säger Kurt Pettersson.


Tillbaka till toppen