Kultur främjar regional utveckling

2020-01-10 10:49

2019 fördelade kulturverksamheten vid Regional utveckling drygt 3,4 miljoner till civilsamhällets föreningar, aktörer och organisationer. De i sin tur ger invånare i länet ett gediget och brett kulturutbud.

Ett brett utbud av kultur och möjlighet att själv skapa, gör Västernorrland mer attraktivt både för de som bor här och för de som vill besöka oss.

- Kultur är en viktig utvecklingsfaktor både i näringslivet och i samhället i övrigt. Kultur bidrar också till folkhälsa, demokratisk utveckling och social gemenskap. På den grunden vilar amatörverksamhet, eget skapande, folkbildning och föreningsliv, säger Maria Oldenmark, kulturchef.

Allt mer forskning visar också på kulturens betydelse för hälsa, god vård och tillfrisknande.

Region Västernorrland har i likhet med övriga regioner i Sverige ett statligt uppdrag att arbeta med kultur och utvecklingsfrågor. Vi arbetar för att Västernorrland ska vara en bra plats att bo, verka och leva i och där är kulturen en viktig och naturlig del.

Följande har fått ta del av 2019 års stöd:
www.rvn.se/sv/Utveckling/stod-och-finansiering/Kulturstod/beviljade-projekt/

Vill du söka kulturstöd?
www.rvn.se/sv/Utveckling/stod-och-finansiering/Kulturstod/

 

Välkommen med dina frågor till:
Maria Oldenmark, kulturchef
maria.oldenmark@rvn.se
Tfn. 0611-802 63 

 


Tillbaka till toppen