Stigen till Sjul Jons kåta. Fotograf: Elisabeth Ämting.
Stigen till Sjul Jons kåta. Fotograf: Elisabeth Ämting.

Residens med inriktning samiskt kulturarv

2020-11-19 10:16

Under 2020-2021 anordnar Region Västernorrland i samverkan med Örnsköldsviks kommun, Riksarkivet Härnösand, Västernorrlands museum, Regionbiblioteket Västernorrland samt Örnsköldsviks och Västernorrlands sameföreningar ett residens med inriktning samiskt kulturarv. Det primära syftet med residenset är att stimulera och gynna kulturarvsområdet med fokus på samiskt kulturarv, samt arbeta efter målen i Strategiskt kulturarvsprogram för Västernorrland 2017-2020.

Om residenset

Vi vill från Region Västernorrland visa allt material som finns tillgängligt för inspiration för dig som kulturskapare. Under residenset kan du få möjlighet att göra research kring inriktningen, utifrån ditt eget skapande. Du kan få tillgång och introduktion till kulturmiljöer i Örnsköldsviks kommun, samlingar hos arkiv, bibliotek och museum samt kontakt med länets kunniga samiska föreningar. Residenset är inget residens i traditionell bemärkelse, eftersom kulturskaparen inte kommer att erbjudas logi. Arbetet kommer att ske på den plats du helst arbetar, med besök och kontakt med samverkansparterna utifrån ditt intresse. Arbetet inom residenset ska omfatta en månads arbetstid, som kan fördelas över en längre period, dock max fyra månader. Tidpunkt för residensets genomförande sker i överenskommelse mellan den sökande och samverkansorganisationerna.

Resultatet av arbetet under residenset ska tillgängliggöras för en allmänhet i länet, gärna med hjälp av digitala kanaler. Rättigheterna till resultatet tillfaller dig men samverkansorganisationerna har rätt till att tillgängliggöra ditt arbete i respektive verksamhet under en begränsad tid. Du ges möjlighet att uppmärksamma ditt skapande genom intervjuer och löpande marknadsföring på sociala medier under tiden residenset pågår.

Residenset erbjuder kulturskaparen:

 • Arvode för en månads arbete om 50 000 sek + moms (F-skatt är ett krav)
 • Studiebesök
 • Kunskapsunderlag
 • Kontaktperson på varje verksamhet
 • Stöd vid tillgängliggörande insatser


Kriterium för den sökande

 • Du ska vara professionell kulturskapare inom något konst-/kulturområde (dans, film, musik, teater, bildkonst, slöjd, konsthantverk, litteratur etcetera)
 • Du ska ha en anknytning till samisk kultur och kulturarv
 • Du ska vara bosatt i eller ha kopplingar till Västernorrlands län

Urvalet görs av en arbetsgrupp med representanter från samverkansorganisationerna.


Ansökan

Sista dagen för ansökan är den 6 december 2020. Eventuella intervjuer inför beslut om mottagare av residenset sker under vecka 50. Beslut meddelas senast under vecka 51.

Skicka din ansökan via e-post till: region.vasternorrland@rvn.se markera e-postmeddelandet med "Kulturarvsresidens Västernorrland".  


Mejlet för ansökan ska innehålla:

 • Ansökningsbrev med kortfattad beskrivning av ditt kulturutövande, varför och hur du vill uppmärksamma samiskt kulturarv i Västernorrland, vilken anknytning du har till samisk kultur samt vilket stöd du förväntar dig att få under din residensperiod. Högst 1500 ord.
 • Dokumentation av dina tidigare verk/projekt, 3-6 bilder eller liknande dokumentationer, varav två av dessa kan ersättas och i stället utgöras av länkar till tidsbaserade verk. Var enskild bild får ej överstiga 1MB.
 • CV (max 2 A4-sidor).
 • Adress till webbsida eller andra sociala medier.
 • Kontaktinformation.

Vi kan erbjuda

 • Region Västernorrland bistår med arvode, samordnande av träffar och studiebesök samt förmedlande av kontakter under residenset.
 • Orrestaare Saemien Sibrie (Örnsköldsviks sameförening) kan bistå med geografisk lokal kunskap och personliga kontakter.
 • Noerhtenaestie sameförening (Västernorrlands sameförening) kan bistå med kunskap om den samiska kulturen samt om föreningen och dess verksamhet.
 • Länsstyrelsen i Västernorrland har under en lång tid bidragit till möjligheten att ta fram kunskapsunderlag för samiska kulturmiljöer och tillgängliggörande av dessa i icke-kommersiella sammanhang och kan bidra som diskussionspart.
 • Regionbibliotek Västernorrland är ett regionalt resurscentrum för biblioteksutveckling i Västernorrland. Under residensperioden kan verksamheten bistå med att förmedla kontakt till bibliotek och bibliotekspersonal som kan bistå med att hitta dokument och verk som kan vara till hjälp i arbetsprocessen.
 • Riksarkivet i Härnösand bevarar arkiv från i första hand lokala och regionala statliga myndigheter från Norrbottens, Västerbottens, Västernorrlands och Gävleborgs län. Riksarkivets uppdrag inkluderar bland annat att svara på frågor ur arkiven och att göra materialet tillgängligt och sökbart. Under residensperioden hjälper Riksarkivets personal till med att söka fram intressanta historiska dokument ur sina samlingar samt bistå med att ta kopior av arkivmaterial för den som inte vill besöka oss på plats i Härnösand.
 • Västernorrlands museum erbjuder besök i samlingar och arkiv (framförallt ljudinspelningar) under ledning av antikvarier och konservatorer, och bidrar med perspektiv och allmän antikvarisk kompetens. På Friluftsmuseet finns också möjlighet att stifta närmare bekantskap med de samiska miljöerna.
 • Örnsköldsviks museum har en stor samling litteratur om samisk kultur. På museet har också Christer Westerdahl arbetat. Han har forskat om den sydsamiska kulturen och hans bok Samer Nolaskogs, en historisk introduktion till samerna i Ångermanland och Åsele lappmark är en rik kunskapskälla. Han har även skrivit andra böcker och artiklar i ämnet. Vi har inte så många föremål i våra samlingar, men det finns ett par koltar och en del hantverk i rot och horn samt en del silverföremål. I GIS-kartan ”Örnsköldsvik 10 000 år” finns information om samiska kulturmiljöer (se kartan nedan). Vi erbjuder sökanden en introduktion till materialet.

Kontakta oss 

Välkommen att kontakta oss vid frågor och funderingar.
Sofia Lundin, Kultursamordnare Region Västernorrland
Telefon: 0611-840 31
E-post: sofia.lundin@rvn.se

 


Tillbaka till toppen