Arbetsgruppen Konst Västernorrland Eva-Leena Skarin, Carina Kågström och Sebastian Andersson är fotograferade i Regionens hus, Härnösand, framför verket Yellow Submarine av Göran Danielsson.
Arbetsgruppen Konst Västernorrland Eva-Leena Skarin, Carina Kågström och Sebastian Andersson är fotograferade i Regionens hus, Härnösand, framför verket Yellow Submarine av Göran Danielsson.

Tema: Konst - vid veckans kulturdialog

2020-11-16 15:45

Höstens näst sista öppna kulturdialog handlar om Konst Västernorrland – en arbetsgrupp inom Region Västernorrland med uppdrag att utveckla samtidskonsten i länet. Konst Västernorrland består av konstkonsulent och konsthandläggare. Den digitala dialogen 19 november klockan 10.00 är öppen för alla intresserade.

Under kulturdialogen presenteras arbetsgruppen och verksamheterna, samt projekt som pågår just nu. Några exempel:

AIRY: Artist in Residence Västernorrland

Vistelsestipendium för yrkesverksamma konstnärer

Grannar och Konstpedagogik för fler

Regionala utvecklingsprojekt med stöd från Statens kulturråd

Dialog: Regionala konstpolitiska samtal Västernorrland

Ett samarbete med Statens konstråd

Konstinjektion III

Utställning med verk ur Region Västernorrlands konstsamling

Hör min bild

Ett samarbete med Regionbiblioteket

Sebastian Andersson, konstkonsulent, samt Eva-Leena Skarin och Carina Kågström som båda är konsthandläggare deltar i dialogen. Varmt välkomna att lyssna och ställa frågor. Tillsammans utvecklar vi konsten!

Vi startar klockan 10.00 och dialogen pågår en timme. Drop-in från 09.45.

Du kopplar enkelt upp dig via Teams, aktuell Teamslänk hittar du på Region Västernorrlands hemsida:
Kultur och kulturstöd


Tillbaka till toppen