Händer i olika färger som sträcks in mot varandra i en ring.

Bibliotekstema under torsdagens kulturdialog - välkomna att lyssna!

2020-10-05 14:59

Höstens andra kulturdialog handlar om Regionbibliotek Västernorrland - ett regionalt resurscentrum för att utveckla folkbiblioteken i länets kommuner. Den digitala dialogen 8 oktober är öppen för alla intresserade.

Under kulturdialogen presenteras de verksamheter och projekt som pågår just nu:

  • Digitalt först – en satsning där höjd digital kompetens hos allmänheten är målet
  • Bokstart – ett nationellt projekt som ska stimulera små barns språkutveckling (0-3 år)
  • Regnbågsveckan – temavecka kring HBTQ-frågor där regionbiblioteket ger stöd
  • Barnkonventionen – processtöd för länets bibliotekschefer
  • Kartläggning - biblioteksverksamhet för barn med neuropsykiatrisk eller intellektuell funktionsnedsättning

Peter Björkman och Cecilia Dahlbäck vid Regionbibliotek Västernorrland deltar i dialogen. Cecilia presenterar också sitt nya uppdrag som litteraturkonsulent och en satsning där syftet är att lyfta länets författare genom digitala litteratursamtal.

Välkommen att delta!

Vi startar klockan 10 och dialogen pågår i en timme.
Du kopplar enkelt upp dig via Teams.

Kulturdialogerna fortsätter i höst

Läs mer om de kommande kulturdialogernas teman.


Tillbaka till toppen