Öppen kulturdialog 5 november - hemslöjd

2020-11-02 08:24

Vår första kulturdialog i november handlar om hemslöjd och hemslöjdskonsulenternas arbete.

Under kulturdialogen berättar länshemslöjdskonsulenterna Annso Grahn och Anna Zetterlund om det arbete som bedrivs på området, hur pandemin har påverkat verksamheten och om de framtidsplaner som finns. Agenda 2030 planerar hemslöjdskonsulenterna fördjupa sig i för att kunna anpassa verksamheten till att uppfylla ännu fler delmål än vad den redan gör idag.

Välkommen att delta! Vi startar 10.00 och dialogen pågår en timme.

Du kopplar enkelt upp dig på den Teamslänk som du hittar på Region Västernorrlands hemsida om kultur och kulturstöd


Tillbaka till toppen