Låg andel sjukhusvårdade trots hög smittspridning

2022-01-07 16:07

Antalet personer som vårdas för covid-19 i Västernorrland har ökat den senaste tiden men är långt mycket lägre än under tidigare perioder av hög smittspridning under pandemin. För ett år sedan vårdades 81 personer med covid-19 på våra sjukhus mot 18 personer idag.

Trots att vi har en väldigt hög smittspridning, till och med något högre än under samma period förra året, är antalet sjukhusvårdade för covid-19 i Västernorrland endast en knapp fjärdedel av antalet under samma tid förra året.

7 januari 2021 vårdades totalt 81 personer för covid-19 på våra sjukhus, varav 8 på IVA. På fredagsmorgonen, 7 januari 2022, var motsvarande siffra 18 sjukhusvårdade, varav 2 på IVA. Smittspridningen i länet är hög liksom under samma tid förra året. Under vecka 52 konstaterades 859 nya smittofall i länet vilket är något högre än under samma vecka året innan då 821 nya fall konstaterades.

Vaccinet skyddar mot svår sjukdom

– Att färre behöver sjukhusvård trots en jämförbar smittspridning visar på det vi har sagt hela tiden, att vaccinet skyddar mot svår sjukdom och död, säger smittskyddsläkare Hans Boman.

Nya studier visar att omikronvarianten av covid-19 är mycket mer smittsam än tidigare varianter och också orsakar fler vaccingenombrott. Det finns också tecken på att omikronvarianten lättare än tidigare varianter tar sig igenom två doser vaccin och att tre vaccindoser ökar skyddet.

I Västernorrland har hittills 12 fall av omikron konstaterats men antalet förväntas öka under den närmaste tiden.

Ta påfyllnadsdosen så snart du får

- Det är viktigt att ännu fler vaccinerar sig, och att de som nu får erbjudande om en påfyllnadsdos också tar den dosen. Jag kan inte nog betona hur viktigt det är att alla vaccinerar sig och tar alla vaccindoser, säger Hans Boman smittskyddsläkare.

Enligt Folkhälsomyndigheten har antalet intensivvårdade under de senaste fyra veckorna per 100 000 invånare varit tolv gånger högre bland ovaccinerade jämfört med vaccinerade personer. Antalet avlidna bekräftade fall med covid-19 är fortsatt lågt jämfört med tidigare perioder av hög smittspridning.


Tillbaka till toppen