Hans Boman
Hans Boman, smittskyddsläkare i Region Västernorrland.

Bör vaccinera nio av tio i alla grupper

2021-10-07 16:40

Vaccinationsgraden är hög i Region Västernorrland. Men stora skillnader mellan åldersgrupper och geografiska områden i länet ökar risken för klusterutbrott där viljan att vaccinera sig är lägre.

Även om vaccinationsgraden i Västernorrland totalt sett är hög och närmar sig Folkhälsomyndighetens vaccinationsmål, som är 90 procents täckning av befolkningen, skiljer den sig betydligt mellan olika grupper.

Stadsdelar och kommuner

Bland 70-plussare i länet har i dagsläget runt 95 procent fått minst en dos vaccin, medan motsvarande siffra bland personer mellan 20 och 30 år är 75 procent.

Det är även tydligt att det bor en större andel ovaccinerade personer i socioekonomiskt utsatta områden. Vaccinationsviljan är också olika stor i olika kommuner inom länet.

- Det är ett problem eftersom det ökar risken för klusterutbrott i vissa grupper eller områden, säger Hans Boman, smittskyddsläkare i Region Västernorrland.

Större kunskap om flockimmunitet

I augusti höjde Folkhälsomyndigheten målet för hur stor andel av befolkningen som behöver vaccinera sig för att smittan ska kunna kontrolleras

- Vaccinationsmålet har ändrats allt eftersom vi fått ökade kunskaper om hur pandemin utvecklas och vilken immunitetsgrad som krävs för att kraftigt minska smittspridningen. Vi måste uppnå flockimmunitet. Folkhälsomyndigheten bedömer att det behövs 90 procents vaccinationstäckning för det, säger Hans Boman.

Minimera risken att smitta andra

Fortfarande är 30 000 västernorrlänningar ovaccinerade.

- Man skyddar sig mot allvarlig sjukdom i covid-19 genom att vaccinera sig. Och även om det finns en liten risk för att man blir smittad ändå, utan att bli särskilt sjuk, så vet vi med säkerhet att risken för att smitta andra minskar kraftigt, säger Hans Boman.


Tillbaka till toppen