Collage med regionens tre sjukhus

Läget i hälso-och sjukvården vecka 6

2022-02-08 15:57

Just nu ser vi en ökning av antalet covidpatienter på länets sjukhus. Många söker av andra orsaker men konstateras smittade när de testas vid inläggning på avdelning. Men även de som är i behov av avancerad vård för covid-19 ökar. Läget är fortsatt ansträngt.

- Vi områdesdirektörer kan inte nog hylla våra medarbetare på alla tre sjukhus. Många har inte fått den vila och återhämtning de så väl behövt, men ändå ställt upp för att klara situationen. Vi har försökt att ta in stafettpersonal för att lätta upp läget men inte där heller finns personal att tillgå, säger Anders Lundin, tf områdesdirektör länssjukvårdsområde somatik.

Efter en lugnare period ökar nu antalet patienter i behov av vård för covid. Fortfarande upptäcks många vid inläggning för annan sjukdom och även det påverkar vården markant. Vid sjukhusen i Örnsköldsvik och Sollefteå är läget märkbart ansträngt.

-  Oavsett av vilken orsak man söker vård måste en eventuell covidinfektion hanteras. De patienterna måste isoleras eller vårdas tillsammans med andra infekterade för att inte sprida smitta vidare. Personalen måste skyddas med mask, visir och andra hygienrutiner. Det är både tids- och resurskrävande säger Agneta Nordlander, områdesdirektör närsjukvårdsområde väster.

Men även patienterna i behov av specialiserad vård för covid-19 ökar.

-  Patientantalet har successivt ökat och de är rätt illa däran. Många behöver andningshjälp och det är en personalkrävande vård. Det gör naturligtvis att situationen blir ännu mera ansträngd i ett redan utsatt personalläge, säger Annika Serrander, tf verksamhetschef på lung- hud och infektionskliniken vid sjukhuset i Sundsvall.

Smittläget är fortsatt mycket högt i Västernorrland. Under veckan tas de flesta restriktionerna i samhället bort. Inom regionen sker dock inga större förändringar.

-  Pandemin är inte över, vi ser tydliga exempel på det varje dag. Vi fortsätter att skydda våra patienter och medarbetare genom en fortsatt hög försiktighet och vädjar till länets invånare att hjälpa oss genom att göra detsamma, avslutar Anders Lundin.


Tillbaka till toppen