Fyra ungdomar sitter bredvid varandra

Många unga vill vaccinera sig

2021-10-01 09:38

Vaccineringen av ungdomar har varit en framgång i Västernorrland. På två veckor har 53 procent av alla som är 16 och 17 år fått en första dos.

Det är dags för skolstart i Västernorrland. Enligt Folkhälsomyndigheten ska närundervisningen återupptas i både grundskola och gymnasium.

I Västernorrland har vaccinationsviljan bland gymnasieelever varit hög. Varannan 16-17-åring har hunnit vaccinera sig med första dosen, trots att de bara har erbjudits tider sedan 2 augusti. Av gruppen 18-19 år är 66 procent vaccinerade med minst en spruta.  

Drop in-tider lockar unga

De flesta vaccinationsenheter i regionen har drop in-tider vissa dagar och det har visat sig vara populärt i den yngsta gruppen. Vid vaccinationsenheten i Nacksta upplevde personalen ett så stort intresse bland ungdomar att de beslöt att fortsätta med drop in hela den här veckan från måndag till lördag, varav flera kvällar.  

- Jag är glad att så många ungdomar redan tagit chansen att bli vaccinerade och jag hoppas att de som ännu inte vaccinerat sig passar på och gör det så fort som möjligt. Vecka 35 slutar vi ge dos 1 på vaccinationsenheterna, säger Karin Sellgren, vaccinationssamordnare i Region Västernorrland.

Samverkan med skolorna

Regionen har även ett vaccinationssamarbete med skolorna.

- Skolorna i länet har bidragit på ett positivt sätt till att så många redan har vaccinerat sig. En del skolor informerar via sina digitala kanaler hur viktigt det är att ungdomarna vaccinerar sig. En del skolor skriver om vaccinationen i sina välkomstbrev inför höstterminen till elever och föräldrar, säger Karin Sellgren.

På Folkhälsomyndighetens webbplats framhålls vikten av att skolorna även förebygger nya utbrott. Det kan vara att inte skapa större folksamlingar, att lägga möjliga delar av undervisningen utomhus och se till att alla kan hålla god handhygien


Tillbaka till toppen