Maria frank står utanför sjukhuset i Sundsvall. Hon står framför en gräsmatta och tittar mot sjukhuset. Det är sommar och gröna träd syns på bilden.
Maria Frank, distriktsköterska, jobbade på en covidavdelning.

Maria tog ansvar och förstärkte covidvården

2021-10-15 16:12

Distriktssköterskan Maria Frank tog sig an uppgiften att förstärka personalgruppen på en covidavdelning. - Det blev en lärorik tid, säger hon.

Maria Frank är distriktssköterska vid Granlo vårdcentral i Sundsvall. När pandemin satte fart såg hon hur man på sjukhuset skapade särskilda covidavdelningar, och att dessa bemannades med förstärkningar av personal från många håll och kanter inom vården.

När hon våren 2021 fick frågan om även hon kunde vara en av de extra krafterna tog hon beslutet att tacka ja eftersom hon förstod att de här insatserna var viktiga för att vården skulle fungera.

Porträttfoto av Maria Frank med träd som syns suddigt i bakgrunden. Fotot får endast användas i medarbetarporträttet om Maria Frank, publicerat sommaren 2021.

– Det här var när den tredje vågen kom och det var helt uppenbart att vår enhet i Granlo också behövde ta ansvar och skicka en medarbetare till en covidavdelning. Jag tillhör ändå de yngre i arbetslaget och kände mig den här gången redo, även om jag inte visste över hur lång tid det nya jobbet skulle sträcka sig, säger Maria Frank.

Snabbutbildning kring rutinerna

Alla som gått in extra i covidvården på det här viset har fått en dags utbildning för att lära sig de särskilda rutiner som gäller på en covidavdelning. Maria Frank kallar det för teoretisk kunskap. När hon sedan satte igång att arbeta på avdelningen, i april 2021, fick hon gå bredvid en person som arbetat där under många veckor.

– Arbetet handlade mycket om att säkerställa att patienterna med andningssvårigheter hade syre och att de trots avsaknad av aptit fick i sig mat, samt att vi höll i gång patienternas rörlighet. Jag är väldigt glad över att det var en bra bemanning på avdelningen, det kändes att vi var många som jobbade tillsammans.

Sex lärorika veckor

Att hela tiden arbeta med de viktiga rutinerna mot smittspridning var påfrestande. Men det som var allra svårast för henne var det krävande arbetet med de patienter som rörde sig i gränslandet till palliativ vård och behövde livsuppehållande insatser. Där fanns dock både erfarna infektionssköterskor och IVA-läkare som en trygghet att luta sig mot.

Nu när hon är tillbaka på vårdcentralen igen kan hon se de sex veckorna på covidavdelningen som mycket lärorika.

– Jag fick lära mig helt nya saker och har fått en ökad förståelse för alla som varit svårt sjuka och behöver rehabilitering efter covid-19. De här patienterna stöter jag ibland på i jobbet som distriktssköterska, och jag hoppas att regionen kan bygga en kapacitet för att ta hand om den gruppen, säger Maria Frank.

Om medarbetarporträtten

Under pandemin har många av våra medarbetare fått byta arbetsuppgifter. Under sex veckor i sommar får vi träffa 12 av dem som tagit sig an nya utmaningar i det omfattande lagarbete som krävts för att kunna hantera pandemin och vaccinationsarbetet.

Här kan du läsa övriga porträtt:

Att jobba i Region Västernorrland (rvn.se)

 


Tillbaka till toppen