Martha Widén dansar i en gymnastiksal. En mobilkamera i stativ står i förgrunden.
Martha Widén, danslärare, utvecklade digitala undervisningsmetoder.

Martha gör dansen digital

2021-10-15 16:12

Dansläraren Martha Widén har fått ändra sina arbetsmetoder under pandemin. I stället för att lära ut dans med fysiska instruktioner har hon hittat en digital väg.

Martha Widén är danslärare vid Musikalstudion Höga Kusten på Hola folkhögskola, ägd av Region Västernorrland. I vanliga fall undervisar hon genom att främst ge fysiska instruktioner till deltagarna. Hon tar i deras armar och ben, vägleder och visar hur de ska röra sig, något som under pandemin med restriktioner varit omöjligt.

– Jag började i stället filma mig själv när jag dansade och talade in instruktioner. Det var något helt nytt för mig och långt ifrån enkelt i början, men det har gjort att jag kunnat hålla undervisningen vid liv, säger hon.

  Porträttbild Martha Widén, tagen utomhus med grönska i bakgrunden. Fotot får endast användas i medarbetarporträttet om Martha Widén, publicerat sommaren 2021.

Filmade instruktioner gav vägledning

Deltagarna har fått en koreografi som ska övas in med hjälp av de filmade instruktionerna från Martha Widén. Sedan har deltagarna filmat sig själva och skickat tillbaka, och läraren har återkopplat med eventuellt nya instruktioner och feedback.

När pandemin var ett faktum i mars 2020 var Martha Widén och skolans ledning tvungna att agera med snabba åtgärder. Deltagarna fick då välja mellan att bo kvar på skolans internat, eller att resa hem utan möjlighet att återvända förrän restriktioner eventuellt skulle lätta.

– De flesta valde att stanna kvar och har haft tillgång till danssalarna, men vi har inte haft lärarledda lektioner. Alla mina elever fick oavsett var de befunnit sig digital undervisning, säger Martha Widén.

Blev extra kreativ och inspirerad

När hon beskriver hur arbetet förändrats återkommer hon till utmaningen att digitalisera en inlärning som för dansare är en mycket fysisk aktivitet. Men utmaningen gjorde också att hon känt sig extra kreativ och inspirerad. Inställningen har varit att det “måste gå”. Film har under pandemin även öppnat andra nya möjligheter för Martha Widén och hennes medarbetare.

– För att nå ut och göra PR för Musikalstudion Höga Kusten började vi i mycket högre utsträckning än tidigare göra egna reklamfilmer, ofta med humor som en ingrediens. Det har verkligen fått genomslag och antalet sökande har ökat markant. Flera anledningar kan finnas till det, men vi ser att filmerna har hjälpt till, säger Martha Widén.

För hennes egen del kan det nya arbetssättet med film leda vidare till en fortsättning. Till hösten kommer hon att vidareutbilda sig i just det ämnet, dans på film. Under pandemin har dans på film fullkomligen exploderat i popularitet i sociala medier, en utveckling som Martha Widén och den förberedande musikalutbildningen Musikalstudion Höga Kusten vid Hola folkhögskola vill vara en del av.

Om medarbetarporträtten

Under pandemin har många av våra medarbetare fått byta arbetsuppgifter. Under sex veckor i sommar får vi träffa 12 av dem som tagit sig an nya utmaningar i det omfattande lagarbete som krävts för att kunna hantera pandemin och vaccinationsarbetet.

Här kan du läsa övriga porträtt:

Att jobba i Region Västernorrland (rvn.se)

 


Tillbaka till toppen