Pernilla Ulander och Malin Hägglund
Pernilla Ulander och Malin Hägglund är sjuksköterskor och mentorer.

Mentorprogram ger trygg start för nya sjuksköterskor på kardiologen

2021-11-16 10:00

Den som söker jobb som sjuksköterska på kardiologen i Sundsvall kan vänta sig en egen mentor. Mentorn följer sin adept genom ett introduktionsprogram och hjälper den nyanställda att utforma ett arbetssätt med rätt prioriteringar.

Mentorskap, eller olika modeller för att ge nyanställda sjuksköterskor en trygg start på sin avdelning, håller på att utvecklas inom flera sjukvårdsenheter i Region Västernorrland.

På kardiologavdelningen vid sjukhuset i Sundsvall har sjuksköterskor arbetat med ett mentorprogram som startade redan 2017 och är under ständig utveckling.

- Vi har arbetat fram det här konceptet själva och det har varit omtyckt, säger Pernilla Ulander, som är en av de sjuksköterskor som tillsammans med enhetscheferna startade mentorprogrammet.

Planerad mentorstid

Kardiologen och hjärtintensiven (HIA) utgör tillsammans en stor arbetsplats.

- Det är en stor avdelning med mycket personal, då är det tryggt att ha någon som är riktad mot just en själv, säger Malin Hägglund, som anställdes på kardiologavdelningen som nyutexaminerad sjuksköterska i januari 2019.

Nu tar hon själv hand om nya sjuksköterskor.

- I dag har jag en administrationsdag inplanerad. Då kan jag och den jag är mentor till sitta i lugn och ro och gå igenom styrdokument och andra rutiner, säger Malin Hägglund.

Anställda vill stanna

Schemat är flexibelt och anpassat för att omfatta mentorsdagar.

- Det här tar mycket tid och det gäller att låta det göra det. Vi upplever att det lönar sig, eftersom vår personal känner sig trygg och vill stanna kvar hos oss, säger Pernilla Ulander.

Just nu är det endast en stafettsjuksköterska på avdelningen.

- Jag tror fler söker sig till trygga arbetsplatser, kardiologen är en attraktiv avdelning för sjuksköterskor, säger Malin Hägglund.

Hjälp med prioritering

Mentorn har även som uppgift att följa den nyanställdas utveckling och erbjuda extra inskolning vid behov. Det är ett högt tempo på avdelningen mentorerna kan ge råd om upplägg och prioriteringar för att hinna med de arbetsuppgifter som ska göras under varje pass.  

- Våra sköterskor vågar fråga. De hjälper varandra och pratar mycket om hur de upplever arbetet. Det är en jättebra grund att stå på. Jag tror de känner att vi satsar på dem, säger Pernilla Ulander.


Tillbaka till toppen