Malin Plantin Sjöblom
Malin Plantin Sjöblom har både erfarenhet av praktiskt sjukvårdsarbete med allvarliga virussjukdomar och av administrativa myndighetsuppdrag.

Malin Plantin Sjöblom chef regionens nya vaccinationsverksamhet

2022-02-28 16:46

Vaccinationsgraden i Västernorrland är hög, men vaccinationsarbetet är långt ifrån över. Därför bygger regionen upp en ny verksamhet för vaccination, smittspårning och provtagning kopplat till covid-19. Syftet är att göra vaccinationsarbetet mer hållbart och långsiktigt.

– Nu väntar vi på besked om hur vaccinationsarbetet ska se ut under resten av året. Om till exempel en större del av befolkningen ska erbjudas en fjärde vaccindos mot covid-19 i kombination med vaccin mot säsongsinfluensan till hösten, säger Malin Plantin Sjöblom, som tillträder som verksamhetschef för vaccinationer, smittspårning och provtagning kopplat till covid-19.

Bred erfarenhet i bagaget

Malin Plantin Sjöblom har ett förflutet på MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Hon tjänstgjorde i Liberia 2014 då stora delar av Västafrika drabbades av ett omfattande utbrott av virussjukdomen ebola.

– Jag jobbade som sjuksköterska vid ett Ebola Center. Vi fick lära oss att använda de små resurser som fanns tillgängliga för att bekämpa en tragisk och oförutsägbar sjukdom.

2016 flyttade Malin Plantin Sjöblom till Härnösand och hon har varit engagerad i vaccineringen mot covid-19 sedan den startade i slutet av 2020.

– Jag blev tillfrågad om att börja som vaccinatör och tog tjänstledigt från mitt ordinarie jobb som utredare på den statliga myndigheten Distriktsveterinärerna. Senare fick jag rollen som samordnare för vaccineringen i Närsjukvårdsområde Söder och uppdraget som verksamhetschef känns som ett naturligt steg i min personliga utveckling, säger hon.

Gemensamt ansvar för fortsatt vaccinering

Som chef för den nya enheten övertar Malin Plantin Sjöblom bland annat den roll som Karin Sellgren hade i vaccinationsarbetet när det drevs i projektform. Malin Plantin Sjöblom har det övergripande ansvaret och kommer att vara talesperson för frågor som berör vaccination, smittspårning och provtagning.

– Mitt arbete innebär att samla vaccinering, smittspårning och provtagning under en organisation inom regionen, så det fortsatta arbetet blir både effektivt och långsiktigt. Vaccination är den viktigaste åtgärden vi har för att skydda oss mot allvarlig sjukdom och död till följd av covid-19. Vi har fortfarande behov av att fler vaccinerar sig och tar alla rekommenderade doser, säger Malin Plantin Sjöblom.

 


Tillbaka till toppen