”Nära vård handlar inte om vårdnivå”

2018-12-10 16:08

Anna Nergårdh, statlig utredare för god och nära vård, ser ökad samverkan inom och mellan olika vårdgivare som nyckeln till att förbättra patienternas kontakt med hälso- och sjukvården.

- Vilka kompetenser vi tillhandahåller är viktigare än i vilket hus vården ges. Nära vård handlar inte om vårdnivå, det handlar om patientens upplevelse av hälso- och sjukvården, säger Anna Nergårdh.

På måndagen besökte Anna Nergårdh Härnösand för att beskriva syftet med den statliga utredning hon leder. På träffen deltog politiska representanter och tjänstemän från både Region Västernorrland och kommunerna i länet. Syftet med den statliga utredning som nu pågår är en samordnad utveckling för god och nära vård. Utredningens slutbetänkande ska vara klart den 31 mars 2020.

- Befolkningens behov ser väldigt annorlunda ut idag. Vi har gått från ett stort behov av akut omhändertagande till allt fler patienter med långvariga och kroniska sjukdomar. Framtidens hälso- och sjukvård måste vara personcentrerad. I första linjens sjukvård måste de kompetenser finnas som möter de största behoven hos invånarna, säger Anna Nergårdh.

Från nationellt till regionalt perspektiv

Mats Brännström arbetar på regional nivå i Region Västernorrland med att utreda behoven av att anpassa organisationen för att underlätta utvecklingen mot en mer samordnad och nära vård.

- För en sann utveckling av nära vård krävs en gemensam målbild för olika vårdgivare. Det handlar mycket om samverkan inom och mellan olika huvudmän. Vi behöver sätta behovsgrupperna i centrum, säger Mats Brännström.

Utredningen av nära vård på regionnivå kommer att presenteras första kvartalet 2019.

- Det är viktigt att vi regionalt har fokus på samma frågor som är aktuella på nationell nivå. Vi behöver utveckla vårt arbete tillsammans med den kommunala vården och omsorgen för att skapa ett ännu bättre samlat system för nära vård, med patienten i centrum, säger Hans Wiklund, regiondirektör.


Tillbaka till toppen