Temavecka då fler ska vaccinera sig

2022-03-11 08:00

Nästa vecka arrangeras en vaccinationsvecka i hela landet. Veckan är till för att uppmärksamma vikten av att vi alla vaccinerar oss mot covid-19.

- Det finns god tillgänglighet på tider och platser för vaccination. I många lokaler har vi förutom tidsbokning öppet för drop in, säger Malin Plantin Sjöblom, verksamhetschef för vaccinationer, smittspårning och provtagning kopplat till covid-19.

Samarbete med kommuner

Ett av målen med temaveckan är att vaccinera dem som inte nåtts av information om vaccination tidigare.

- Vi kommer göra extra insatser tillsammans med några av kommunerna, som exempelvis vaccination på Komvux, SFI och vissa andra utbildningar, säger Malin Plantin Sjöblom.

Förtroende för informationen

I Härnösand gör Region Västernorrland till exempel en insats tillsammans med Arbetslivsförvalningen på kommunen för att underlätta för vissa grupper att vaccinera sig.

- Det handlar mycket om förtroendet mellan person och myndighet. Även personer som varit skeptiska till vaccination kan förstå att den är viktig om de får information från någon de har ett uppbyggt förtroende för sedan tidigare. Vi vill också att de som behöver ska få stöttning och hjälp att ta sig till vaccinationsplatsen.

Många platser i länet

Nationella vaccinationsveckan kommer att pågå i hela Sverige från 14-20 mars. I Västernorrland finns det 19 öppna vaccinationslokaler utspridda i länets samtliga kommuner.


Tillbaka till toppen