Nominera till Mittnordiska Kulturpris 2020

2020-05-06 15:29

För att stimulera till fortsatt arbete och engagemang inom kulturområdet i Mittnorden utlyser Mittnordenkommittén årligen två kulturpriser. De består av ett tematiskt pris, där den nominerade ska ha arbetat med det rådande temat, samt ett barn- och ungdomspris som delas ut till personer under 26 år eller annan som i sin gärning arbetar med målgruppen. Såväl privatpersoner och grupper som organisationer kan nomineras till priset.

Årets tema är kultur och hälsa. Kultur ses idag som en viktig faktor för människors välbefinnande och hälsa samt ett bra liv på alla plan. Med 2020 års tematiska kulturpris vill Mittnordenkommittén uppmärksamma och uppmuntra de som utvecklat metoder och/ eller spännande arbetssätt för att nå en bred målgrupp inom aspekten, samt bidragit till att göra skillnad.

Följande priser går att nominera pristagare till, med sista ansökningsdag 31 maj 2020:

 

1) Kulturpris med tematisk inriktning

Kriterier för det tematiska priset:

– Priset tilldelas privatpersoner, grupper, föreningar och andra organisationer inom Mittnorden som på ett innovativt och föredömligt sätt bidrar till utveckling inom årets tema.

– Aspekter som särskilt beaktas är konstnärlig eller kulturell kvalitet, förnyelse, tillgänglighet och möjlighet till fortsatt verksamhet och spridning.

– Vem som helst kan föreslå pristagare, via blankett. Priset kan inte sökas för egen del.

 

2) Barn och ungdomspris 

Kriterier för barn- och ungdomspriset:

– Priset tilldelas personer under 26 år eller annan som i sin gärning arbetar med målgruppen personer upp till 26 år, såväl privatpersoner och grupper som organisationer.

– Aspekter som särskild beaktas är kulturverksamhet på de ungas villkor, ideellt arbete och möjlighet till fortsatt verksamhet och spridning.

– Vem som helst kan föreslå pristagare, via blankett. Priset kan inte sökas för egen del.

Nomineringsblanketten ska tillsammans med motivering utifrån ovanstående kriterier vara kansliet tillhanda senast 31 maj 2020.

Båda priserna är på 30 000 svenska kronor. Utdelning sker vid Mittnordiska kulturdagarna i Sundsvall i Västernorrland, Sverige 7–9 oktober 2020.

Utlysning-Mittnordiska-kulturpriset

MNKD-2020 information-och-blankett


Tillbaka till toppen