”Norra regionen är stark inom klinisk forskning”

2019-09-02 16:42

Över 150 forskningsintresserade deltog när Region Västernorrland anordnade en konferens om klinisk forskning i norra Sverige.

- Vi är i den norra regionen väldigt starka inom klinisk forskning, säger Jonas Appelberg, forsknings-, utbildnings- och innovationsdirektör i Region Västernorrland.

En mängd pågående och avslutade forskningsprojekt presenterades vid konferensen Norrsken, om klinisk forskning i norra Sverige. Ulf Gunnarsson och Karin Strigård fick pris för framgångsrik forskningssamverkan i Norrland och Sebastian Mukka fick utmärkelsen ”lovande yngre forskare i Norrland”.

- Jag har haft tur som har träffat rätt personer som har väckt mitt intresse för forskning. Sedan har jag fått olika forsknings- och utvecklingsmedel som möjliggjort att jag kunnat avsätta tid till att satsa på forskningen, säger Sebastian Mukka, ortopedkirurg vid Norrlands universitetssjukhus.

Möjligheten att forska är viktig för många

Hans Wiklund, regiondirektör i Region Västernorrland, lyfte flera perspektiv på varför den kliniska forskningen är viktig.

- Forskningen ökar kvalitén på hälso- och sjukvården, den kan bidra till verksamheternas utveckling och inte minst göra det enklare för oss att behålla och attrahera personal, säger Hans Wiklund.

Samverkan en nyckel till framgång

Vid konferensen lyfte flera talare hur viktig samverkan har varit för att utveckla den kliniska forskningen i norra Sverige.

-  Högkvalitativ forskning kräver mycket samarbete och samverkan. Samarbetet i norr skapar större möjligheter till bra forskningsunderlag och höjer kvalitén på forskningen, säger Jonas Appelberg.


Tillbaka till toppen