Nu anländer konstnärerna till Västernorrland och residensprogrammet AIRY

2020-09-01 07:12

Hur låter detta scenario? Du får resa till Västernorrland och bo på Österåsen, Ålsta eller Hola folkhögskola och helhjärtat ägna dig åt din konstform i en hel månad. Du får uppleva spännande möten med människor i närområdet och hänge dig åt konsten.

Detta händer just nu för Naï Zakharia, Erika Stöckel och Johanna Byström Sims som är årets deltagare i Region Västernorrlands utvecklingsprojekt Artist in Residence Västernorrland (AIRY). Syftet med projektet är att konstnärerna ska få utrymme och arbeta fokuserat med sin konst under en avgränsad tid, samt genom möten med konstnärer och kulturarbetare från länet skapa kontakter som är viktiga för fortsatt arbete.

Utbytet är positivt för regionens yrkesverksamma konstnärer och författare som genom programmet ges möjlighet att bredda sina nationella och internationella nätverk. Residensprogrammet är också en resurs för folkhögskolorna som stärks både vad gäller kompetensutveckling och det faktum att en yrkesverksam konstnär kommer och arbetar på skolan under en tid. 

Här kommer en presentation av våra stipendiater inom de olika kategorierna:


Naï Zakharia (litteratur)


Foto: Jason Crowley

Naï Zakharia som är bosatt i Paris är en etablerad och driven bildkonstnär, som bland annat medverkar regelbundet i The New Yorker. Hennes intresse för Norden, har fört henne till såväl Norge, Finland som Svalbard och snart till Västernorrland. Under sin vistelse på Österåsen ska hon undersöka spanska sjukans effekter i länet, vilket kan bidra med spännande perspektiv på dagens verklighet.

 

Erika Stöckel (keramik)


Erika Stöckel, GRUPP 4 – fukt, tukt, svett, fett. Foto: Daniel Stålnacke

Erika Stöckel har utbildats vid Umeå Konsthögskola och konsthögskolan i Oslo. Hon utgår från kroppens närvaro i olika situationer och skapar rumsliga installationer med skulptur och keramik som huvudsakliga material. Sättet hon tar sig an leran är spännande, lekfullt och svällande. Skulpturerna blir abstraherade kroppar med köttslig tyngd som berör obehagskänslor, svett och ömhet. På senare tid har stämningen i omklädningsrummen och mötet med andra kroppar varit utgångspunkten. Det är detta arbete hon ska fördjupa under residensvistelsen på Ålsta folkhögskola i Fränsta.

 

Johanna Byström Sims (ljudkonst)


Foto: Lasse Lindberg

Johanna Sims är utbildad i England och New York. Hon bor och arbetar i Stockholm och är en interdisciplinär konstnär som utforskar människans roll i det biologiska systemet och hur vi interagerar med naturen. Hon rör sig genom visuella ljudlandskap. Genom rumslig analog och digital interaktion samt politiska tanketrådar antar ljudet synlig form, på samma gång abstrakt och konkret. Under sin vistelse på Hola folkhögskola kommer Johanna arbeta vidare på ljudverk som bygger på DNA-analys.

Följ Konst Västernorrlands facebooksida för att se hur konstnärernas besök i Västernorrland blir.

 

Har du en fråga eller är journalist
och vill komma i kontakt med konstnärerna?

Kontakta projektledare Sebastian Andersson:
sebastian.andersson@rvn.se - 0611-845 02

Fakta om AIRY

AIRY är ett regionalt utvecklingsprojekt och drivs med stöd från Statens Kulturråd. Det övergripande syftet är att förankra konstnärlig residensverksamhet som en del av regionens ordinarie verksamhet. Redan nu har arbetet lett till ett utbyte med stiftelsen Grez-sur-Loing i Frankrike som förvaltar den gamla konstnärskolonin och erbjuder arbetsrum och ateljéer för konstnärer.


Tillbaka till toppen