Person som betalar i en reception.
Den 1 december går Region Västernorrland över till digital hantering av högkostnadsskydd och frikort.

Nu införs digital hantering av högkostnadsskyddet

2021-11-29 08:43

Från och med den 1 december 2021 hanteras högkostnadsskydd och frikort digitalt i Västernorrland.

- Det blir en enklare och säkrare hantering för våra patienter. Nu behöver de inte själva hålla reda på stämpelkort och när de når beloppsgränsen för frikort, säger Dick Rytterdahl, ekonomidirektör.

Vårdgivaren ser om du nått nivån för frikort

Högkostnadsskyddet innebär att du betalar sammanlagt högst 1150 kronor (1200 kronor från den 1 januari 2022) för besök i öppenvården under en period på tolv månader. Med hjälp av den digitala lösning som nu införs kan vårdgivare se direkt i systemen om patienten nått beloppet som berättigar till frikort. Om beloppet är nått blir det ingen kostnad för vårdbesöket.

- Flera regioner i Sverige har redan den här lösningen på plats och allt fler regioner och vårdgivare kommer att börja hantera kostnaderna för vårdbesök och frikort digitalt, säger Dick Rytterdahl.

Nästan alla vårdgivare i länet inför digital hantering

Nästan alla vårdgivare i länet kommer att vara anslutna till den digitala hanteringen av högkostnadsskyddet. Vid vårdbesök hos vissa privata vårdgivare eller i en annan region som inte har digital hantering, kan du behöva lämna in kvitto från ditt vårdbesök i efterhand till en vårdgivare som är ansluten, till exempel din hälso-/vårdcentral eller receptionen på något av regionens sjukhus.

Patienter som besökt en privat vårdgivare eller fått vård i ett annat län under det senaste året kan ta med sitt fysiska högkostnadskort eller frikort till sin hälso-/vårdcentral eller receptionen på ett sjukhus för att säkerställa att alla vårdbesök finns registrerade i systemet.

Mer information finns på 1177.se

Du hittar mer information om övergången till digital hantering av högkostnadsskydd och frikort på 1177 Vårdguidens webbplats, 1177.se/hogkostnadsskydd


Tillbaka till toppen