Tre personer som sitter vid ett bord och arbetar.
Tre personer som sitter vid ett bord och arbetar.

Nu kan fler söka utvecklingschecken

2020-10-05 09:49

Region Västernorrland erbjuder små- och medelstora företag möjlighet att söka stöd för att mildra effekterna av covid-19 och kunna utveckla sitt företag.

Vilka företag kan söka utvecklingschecken?

Små -och medelstora företag med verksamhet i hela Västernorrland, och som har 1-249 anställda och högst 500 miljoner kronor i omsättning. Utvecklingschecken kan beviljas även om lokal konkurrens före­kommer. 

Några grundkrav som måste vara uppfyllda i företaget:

 • Verksamheten måste vara igång med befintliga intäkter.
 • Minst 1 sysselsatt som erhåller lön.
 • Egen tillverkning eller förädling av produkter/tjänster (ej enbart återförsäljningsverksamhet).
     

Vilka investeringar är sökbara i utvecklingschecken?

Mjuka investeringskostnader:

Konsulttjänster för produktutveckling, marknadsföring och marknadsnära affärsutveckling samt utbildning.

Hårda investeringskostnader:

Kostnader för köp av maskiner/inventarier och mindre byggnationer som förstärker kunderbjudandet.

Konkreta exempel på investeringar:

Externa konsulttjänster i form av:

 • Produktutveckling av ny produkt eller tjänst.
 • Framtagning av ny hemsida eller större funktionsjustering av befintlig hemsida.
 • Framtagning av marknadsföringsmaterial, exempelvis annonser, broschyrer med mera.
 • Omställning till digitala produkter/tjänster.
 • Annonsering i olika medier, exempelvis digitala annonser i sociala medier.
 • Personalutbildningar som ger företaget spetskompetens, exempelvis vidareutbildning för att uppnå licens. Kursavgift, kurslitteratur, resa och boende kan vara stödbart.
 • Verksamhetsutrustning i form av maskiner/inventarier eller mindre byggnationer som skapar nya affärsområden eller förstärker kunderbjudandet i befintliga områden.

Statliga medel 

Utvecklingschecken är en del av de statliga medel för att främja regionala tillväxtåtgärder som Region Västernorrland fördelar i egenskap av regionalt utvecklingsansvarig aktör i Västernorrland.

Läs mer och ansök

Allt du behöver veta innan du söker utvecklingschecken hittar du under sidorna om företagsstöd.

 

Utvecklingschecken delfinansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden.

Logotyp för den Europeiska regionala utvecklingsfonden.


Tillbaka till toppen