Nu kan mikroföretag söka nytt stöd – utvecklingschecken!

2020-04-21 09:25

Regionstyrelsen har beslutat att erbjuda mikroföretag möjlighet att söka stöd för att mildra effekterna av coronakrisen och kunna utveckla sitt företag.

- Det är glädjande att vi snabbt kunnat utforma det här företagsstödet och att det gjorts i samråd med näringslivsaktörer i länet, säger Sara Nylund (S) vice ordförande för regionstyrelsen.

Utvecklingschecken kan sökas av företag med verksamhet i hela Västernorrland (inklusive Sundsvalls innerstad) som har en-nio sysselsatta/anställda och högst 20 miljoner kronor i omsättning. Stödet vänder sig främst till företag som trots krisen har möjlighet att vidareutveckla eller ställa om sin verksamhet. Utvecklingschecken kan beviljas även om lokal konkurrens förekommer.

- Det här är en insats som vi är övertygade kommer bidra till en lindrad effekt av coronakrisen för en del av regionens företag, Jessica Ulander (C), ledamot i regionstyrelsen.

 

Hur liten/stor får investeringen vara och hur stort stöd kan ges?

 • Investeringen ska uppgå till minst 20 000 kronor.
 • Stöd kan lämnas med upp till 80% av kostnaden för mjuka investeringar.
 • Stöd kan lämnas med upp till 50% av kostnaden för hårda investeringar.
 • Hårda investeringar får utgöra maximalt 60 000 kronor av det totala investeringsbeloppet.
 • Maximalt 150 000 kronor kan ges som stöd.

 

För vilka investeringar kan man söka utvecklingschecken?
Mjuka investeringskostnader:

 • Köpa konsulttjänster för produktutveckling.
 • Köpa konsulttjänster för affärsutveckling.
 • Köpa konsulttjänster för marknadsföring.
 • Investeringar för att digitalisera.
 • Företagsutvecklande utbildningskostnader

Hårda investeringskostnader:

 • Kostnader för köp av maskiner/inventarier som bidrar till utveckling av verksamheten.

 

Regionstyrelsen beviljade även projektstöd till Connect Norr, Mittuniversitetet samt Destination Höga Kusten. Det sistnämnda riktar sig till besöksnäringen och avser insatser för att lindra krisen med anledningen av Corona.

Utvecklingschecken är precis som projektstöden en del av de statliga medel för att främja regionala tillväxtåtgärder som Region Västernorrland fördelar i egenskap av regionalt utvecklingsansvarig aktör i Västernorrland.

Utvecklingschecken kan sökas via www.minansokan.se, fram till 31 december 2020

 

Mer information om de regionala företagsstöden hittar ni här.

Finns ytterligare frågor, vänligen kontakta:

Peter Ekdahl, enhetschef för stöd och finansiering
Telefon: 0611-840 22
E-post: peter.ekdahl@rvn.se


Tillbaka till toppen