Regiondirektör är Åsa Bellander. Regionens verksamhet består av nio områden: Folktandvården Länssjukvårdsområde somatik Länssjukvårdsområde psykiatri och habilitering Närsjukvårdsområde norr Närsjukvårdsområde söder Närsjukvårdsområde väster Regional utveckling Regionledningsförvaltningen Rättspsykiatriska regionkliniken

Ny hälso- och sjukvårdsorganisation

2021-01-04 09:06

Nu har Region Västernorrland en ny, sammanhållen hälso- och sjukvårdsorganisation. Den nya organisationen som trädde i kraft 1 januari ska stödja arbetssätt som är mer anpassade utifrån olika patientgruppers behov och ge en tydligare och effektivare ledning och styrning av regionens hälso- och sjukvård.

- Nu ställer vi om vår hälso- och sjukvårdsorganisation för att bli mer modern, jämlik, tillgänglig och effektiv. Vi gör det för att kunna möta den demografiska utvecklingen och invånarnas behov på ett bättre sätt, säger Åsa Bellander, regiondirektör, Region Västernorrland.

Den nya organisationen har kommit till för att underlätta arbetet med att ge vård närmare dig som behöver våra resurser bäst.  I närsjukvårdsområdena är den primära vården en bas och du som patient är delaktig i din hälsa och vård utifrån dina behov och förutsättningar. Det ska vara lätt att få hjälp och stöd från oss i Region Västernorrland.

Nu har vi grundförutsättningar för att tillsammans utveckla våra arbetssätt, rutiner och samarbeten för att kunna ge den vård som behövs på bästa sätt men också att jobba så resurseffektivt som möjligt, säger Kurt Pettersson biträdande regiondirektör/hälso- och sjukvårdsdirektör Region Västernorrland.

Det här är den nya organisationen

Den nya hälso- och sjukvårdsorganisationen i Region Västernorrland leds av Kurt Pettersson, biträdande regiondirektör/hälso- och sjukvårdsdirektör. Organisationen består av länssjukvård, närsjukvård, folktandvård och rättspsykiatriska regionkliniken.

Länssjukvård

Det finns två områden för länssjukvård: Länssjukvård somatik och Länssjukvård psykiatri och habilitering. Länssjukvård somatik ansvarar för enheterna ambulans, anestesi/operation/intensivvård, barn- och ungdomsmedicin, hud/lung/infektion, kirurgi/urologi/öron, näsa och hals, kvinnosjukvård, laboratoriemedicin, onkologi, ortopedi, röntgen och ögon/hörselvård. Länssjukvård psykiatri och habilitering ansvarar för enheterna vuxenpsykiatri, barn- och ungdomspsykiatri och habilitering. Vissa enheter finns på alla tre sjukhus medan andra finns vid två eller ett sjukhus.

Närsjukvård

Det finns tre närsjukvårdsområden: Närsjukvårdsområde norr (Örnsköldsvik), Närsjukvårdsområde söder (Härnösand, Sundsvall, Timrå och Ånge) och Närsjukvårdsområde väster (Sollefteå och Kramfors). Utgångspunkt är primärvården som och organiseras med det lokala sjukhusets verksamheter: akutmottagning, medicin, kardiologi, geriatrik och rehabilitering och neurologi.

Folktandvård och rättspsykiatri

Folktandvård och rättspsykiatri är två områden i den nya organisationen som inte förändrats på annat sätt än att de nu är delar av den gemensamma hälso- och sjukvårdsorganisationen.

Bättre för dem med kroniska och komplexa tillstånd

Befolkningsutvecklingen visar på att fler invånare har ett omfattande vårdbehov till följd av ålder, kronisk sjukdom och komplexa tillstånd, ett vårdbehov som kräver 80 procent av vårdens resurser.

Den organisation vi just lämnat var bäst på att ta hand om akuta tillstånd och behandling av enstaka diagnoser. De som lever med kronisk sjukdom och komplexa tillstånd anser att vården varit splittrad och uppdelad med brister i kontinuitet och tillgänglighet. Det är för dem som vi i Region Västernorrland och hela vårdsverige ställer om våra verksamheter.

Här berättar vi mer om regionens organisation.

Här berättar vi mer om God och nära vård i Västernorrland.

 


Tillbaka till toppen