Hans Boman
Smittskyddsläkare Hans Boman är optimistisk inför den fortsatta vaccinationsarbetet

Snart börjar vaccinering av yngre barn

2021-10-01 09:38

Efter höstlovet kommer 12-15-åriga barn att erbjudas vaccin mot covid-19. Det är ett nationellt beslut som kom på torsdagseftermiddagen. Region Västernorrland har börjat planera hur det ska organiseras lokalt i länet.

I en presskonferens på torsdagen sa statminister Stefan Löfven att alla barn mellan 12 och 15 år ska erbjudas vaccin efter den 8 november. Enligt regeringen är det både en åtgärd för att skydda barnen och ett sätt att hålla skolorna öppna.

- Vi har vissa planer på att samordna den här vaccineringen med skolorna, men det är för tidigt att säga något mer om det i nuläget, säger Hans Boman, smittskyddsläkare i Västernorrland.

Vaccinationsmålet inom räckhåll

Enligt den senaste vaccinationsstatistiken från Folkhälsomyndigheten, som sträcker sig fram till förra veckan, hade nästan 87 procent av västernorrlänningarna som är 16 år och äldre vaccinerats med minst en dos vaccin. Drygt 79 procent var färdigvaccinerade.

Den siffran visar att Region Västernorrland har en betydligt högre vaccinationstäckning än riket som helhet, där andelen färdigvaccinerade var knappt 73 procent.

Det nationella vaccinationsmålet, som är bestämt av Folkhälsomyndigheten, är 90 procents vaccinationsgrad. Hans Boman tror det ligger inom räckhåll för Region Västernorrland.

- Jag är optimistisk. Vi gör riktade insatser mot områden där vaccinationsfrekvensen är lägre. Det är till exempel i vissa socioekonomiskt utsatta området. Åldersgruppen unga vuxna, framför allt män, vaccinerar sig också i lite mindre omfattningar än andra grupper, säger han.

Ovaccinerade insjuknar

Just nu vårdas fem personer med covid-19 på länets sjukhus. Till skillnad från de senaste veckorna vårdas två personer på intensivvårdsavdelning.

- Jag tror inte det är något trendbrott. Det ligger ju långt ifrån den beläggningen vi har haft på sjukhusen tidigare, säger Hans Boman.

Totalt sett har smittspridningen minskat något i länet sedan förra veckan, medan den har ökat med elva procent i hela Sverige.  

- Nu är det är utan tvekan så att det i störst uträckning är ovaccinerade som insjuknar till följd av covid-19, säger Hans Boman.


Tillbaka till toppen