Ny tillväxtstrategi för Västernorrlands besöksnäring

2017-08-31 10:56

Besöksnäringen skapar tillväxt, arbetstillfällen och stärker Västernorrlands attraktivitet. Nu har Regionstyrelsen fattat beslut om att anta en ny regional tillväxtstrategi för länets besöksnäring.

Besöksnäringen är en bransch där samordning mellan aktörer är extra viktigt. Som besökare kommer du i kontakt med en rad tjänster, både offentliga och privata, under en resa. Gemensamma målsättningar och ett integrerat arbetssätt aktörer emellan kan bidra till att besökarens upplevelse stärks. Som en del av Landstinget Västernorrlands besöksnäringsfrämjande tillväxtarbete har landstinget samordnat och lett framtagandet av en ny regional strategi för besöksnäringen.

– Besöksnäringen är en av de snabbast växande näringarna i Västernorrland. Nu samlar vi aktörerna i länet för att driva på utvecklingen ytterligare. Genom att ha en gemensam långsiktig strategi för det regionala främjandet av besöksnäringen, som kuggar i övriga aktörers arbete, hoppas vi kunna växla upp tillväxttakten ytterligare ett snäpp, säger Västernorrlands regionråd Erik Lövgren (S).

Målet är attraktiva destinationer i Västernorrland

Strategin har tagits fram tillsammans med kommuner och andra aktörer som berörs av besöksnäringen med målet att bidra till att skapa attraktiva destinationer i Västernorrland. Strategin riktar sig till offentliga aktörer och pekar ut viktiga regionala utvecklingsfrågor och tydliggör rollfördelningen mellan länets aktörer.

Tillsammans med den nationellt antagna besöksnäringsstrategin, och de strategier som finns för destinationer och på kommunal nivå i länet, skapar den regionala strategin en tydlig riktning för hur det fortsatta arbetet bör drivas vidare.

Tillväxtstrategi för Västernorrlands besöksnäring (pdf)


Tillbaka till toppen