Ny väg in ska hjälpa unga med psykisk ohälsa

2021-11-22 09:05

Just nu pågår uppbyggnaden av den nya verksamheten Barn- och ungdomsentrén som kommer slå upp portarna för patienter i början av nästa år. Målet är att vara en resurs för de barn och ungdomar i gråzonen vars problematik är för "lätt" för barn- och ungdomspsykiatrin men för ”svår” för vårdcentralen.

- Det är fantastiskt att jobba med den här målgruppen. Jag är glad att Barn- och ungdomsentrén äntligen finns, att vi kommer att få fokusera på de här barnen, och kunna arbeta med att fånga upp dem i tid, säger länsenhetschef Malin Lindberg.

Hamnat mellan stolarna

Det har länge varit känt att barn och ungdomar med lätt till medelsvår psykisk ohälsa riskerar att hamna mellan stolarna.

- De har för "lätt" problematik för BUP och för ”svår” för vårdcentralerna. För att dessa personer ska få mera, tidiga, lättillgängliga och målinriktade insatser beslutades att starta "Barn- och ungdomsentrén - psykisk hälsa 7-17 år i Västernorrland", säger länsenhetschef Malin Lindberg.

Barn- och ungdomsentrén kommer att rikta sig till barn och ungdomar mellan 7 och 17 år med lätt till medelsvår psykisk ohälsa. Problemen kan till exempel yttra sig i nedstämdhet, ångest, oro, ledsamhet och/eller ilska. Verksamheten kommer även arbeta med förebyggande insatser för att förhindra utveckling av psykisk ohälsa.

- Det kan vara skolan eller föräldrarna som uppmärksammar att de här barnen och ungdomarna inte mår bra. Eller även ungdomarna själva som söker stöd. Hittills har de ofta vänt sig till BUP för att få hjälp men nu är tanken att en del av dem istället ska kunna komma till oss, säger Malin Lindberg.

Söker personal

17 personer kommer att rekryteras till verksamheten. Idag finns administratör, projektledare, några psykologer, och kuratorer klara för att bygga och möjliggöra start av delar av verksamheten under nästa år. 

- Vi rekryterar personal just nu. Vi letar efter behandlingspersonal som kan vara med och starta upp verksamheten. Vi kommer att bygga det här tillsammans: Bygga, utvärdera och göra om tills vi är nöjda, säger Malin Lindberg.

Barn- och ungdomsentrén drivs som ett projekt de första fem åren med en successiv uppbyggnad. Den 1 januari 2026 är det därefter tänkt att projektet ska övergå i en permanent verksamhet. Inledningsvis kommer verksamheten att bedrivas i Sundsvall och Örnsköldsvik. Lokaler har säkrats i Sundsvall och söks för närvarande i Örnsköldsvik. Under projektets gång ska verksamheten också ta ställning till hur den ska möta upp de behov som finns runt om i övriga länet.

Vi kommer att jobba mycket digitalt men det behöver självklart kompletteras med fysiska möten och vi behöver lösa ut hur det ska se ut. Kanske ska vi ha mobila team eller satellitmottagningar? Det är sådant vi behöver titta på, säger Malin Lindberg.


Tillbaka till toppen