PRODUKTDESIGNER SITTER VID SKRIVBORD OCH SKISSAR.
Produktdesigner sitter vid skrivbord och skissar. Foto: Emilia Jiménez Bergmark.

Nya företagsstöd för innovationer och utveckling för små och medelstora företag

2021-10-01 12:55

Nu lanserar Region Västernorrland en bredare palett av företagsstöd. Från och med 1 oktober är det möjligt för små och medelstora företag att söka utvecklingsstöd och innovationsstöd.

Företagsstöden som erbjuds från och med den 1 oktober 2021 påminner om Region Västernorrlands tidigare företagsstöd. Skillnaden är att vi har två nya stödtyper och det är utvecklingsstöd och innovationsstöd. Dessutom är det generella investeringsstödet nu sökbart för företag i hela länet, tidigare var Sundsvalls tätort undantaget.

Utvecklingsstöd

Uvecklingsstödet blir i lite mindre skala en ersättare till vår populära utvecklingscheck som är ett tidsbegränsat stöd och slutar gälla vid årsskiftet. Utvecklingsstödet är ett stöd om upp till 30 000 kronor som även kan beviljas nya företag.

Innovationsstöd

Innovationsstödet riktar sig till små och medelstora företag med verksamhet i Västernorrland som vill utveckla en unik ny idé genom ett innovationsprojekt, ett stöd som kan ges till lite större innovationsprojekt med godkända kostnader om minst 300 000 och max 25 miljoner kronor. Stödnivån är max 45 procent av kostnaderna.

Samlad information om företagsstöd

www.rvn.se/foretagsstod

Hållbar utveckling

Vid prioritering om ansökningar till företagsstöden premieras satsningar som bidrar till de horisontella kriterierna om jämställdhet, integration och mångfald och förbättrad miljö. I varje ansökan bedöms också hur företagsstödet bidrar till att nå målen i den regionala utvecklingsstrategin, Västernorrlands innovationsstrategi för smart specialisering samt andra regionala strategier.


Tillbaka till toppen