Nya kulturprojekt gynnar barn, unga och konstnärer i länet

2020-06-02 11:32

Region Västernorrland beviljas sammanlagt 600 000 kronor av Kulturrådet för två projekt inom kulturområdet. Ett projekt ska i samverkan med kommuner gynna barn och ungas rätt till kultur och det andra ska stärka förutsättningarna för konstnärer inom bildkonstområdet.

Varje år utlyser Kulturrådet utvecklingsmedel för kultur. De två kulturprojekt som Region Västernorrland har sökt och beviljats medel för, bygger på målsättningar i Västernorrlands kulturplan. Kulturplanen har tagits fram i dialog med kommuner, civilsamhälle och yrkesverksamma inom kulturområdet.

-”Medlen är ett mycket välkommet tillskott och stärker kulturen i vår region. De båda utvecklingsprojekten kompletterar varandra och blir insatser på två viktiga områden: stärkt infrastruktur som främjar de yrkesverksamma konstnärerna och förbättrade förutsättningar för att unga får möta konsten som uttryck i skolan”, säger kulturchef Maria Oldenmark.

Grannar

Konstnärerna är kärnan i att konst och kultur ska finnas och utvecklas, och de är viktiga för ett attraktivt och kreativt Västernorrland. Att förbättra villkoren för yrkesverksamma konstnärer är också prioriterat i den nationella kulturpolitiken. För att nå framgång är konkreta samarbeten mellan regionen, kommunerna och aktörer inom bild- och formområdet viktigt.

Projektet Grannar är ett samverkansprojekt mellan de kollektiva konstnärsverkstäderna i Västernorrland. Det ska fokusera på bland annat föreläsningar, workshops, konstnärliga utbyten, tematiska utställningar, portfoliovisningar och konstpedagogiskt arbete. 

Konstpedagogik för fler

Barns och ungas rätt till kultur är viktig. Oavsett bakgrund och förutsättningar ska våra unga ha möjlighet att uttrycka sig. Genom att möta en bredd av kulturuttryck kan unga med olika förutsättningar nå målen i skolan och utvecklas i sin fulla potential. Därför ska inte tillgång till konst som uttryck vara en fråga för familjen eller enskilda engagerade lärare.

I detta projekt ska Region Västernorrland tillsammans med kommunerna satsa på workshops och seminarier runtom i länet. De yngre barnen kommer att få berättelser skrivna om de konstverk de själva skapar, av lokala författare.

Båda projekten kommer att starta under hösten.


Tillbaka till toppen