Nya områdesdirektörer till hälso- och sjukvården

2021-01-29 12:58

Nu är rekryteringen av områdesdirektörer för regionens nya hälso- och sjukvårdsorganisation klar. De nya områdesdirektörerna tillträder sina tjänster inom kort.

- Jag känner mig mycket nöjd med rekryteringen. Vi blir ett starkt och kompetent team och jag ser fram emot ett gemensamt arbete och att tillsammans möta såväl möjligheter som utmaningar, säger Kurt Pettersson, biträdande regiondirektör och hälso- och sjukvårdsdirektör.

Områdesdirektörerna är

Anna-Lena Lundberg, områdesdirektör Närsjukvårdsområden Norra
Ylva Drevstad, områdesdirektör Närsjukvårdsområden Södra
Agneta Nordlander, områdesdirektör Närsjukvårdsområden Västra
Petra Lindstedt, områdesdirektör Länssjukvård Somatik
Kristina Mårtensson, områdesdirektör Länssjukvård Psykiatri och Habilitering

De nya områdesdirektörerna tillträder under februari månad.

Sedan tidigare är rekrytering av områdesdirektörer för Folktandvården och Rättspsykiatriska regionkliniken klar. Det är Annri Thimstrand som leder Folktandvården och Bengt Eriksson som leder Rättspsykiatriska regionkliniken.

Det här är den nya organisationen

Den nya organisationen som trädde i kraft 1 januari ska stödja arbetssätt som är mer anpassade utifrån olika patientgruppers behov och ge en tydligare och effektivare ledning och styrning av regionens hälso- och sjukvård. Organisationen leds av Kurt Pettersson, biträdande regiondirektör/hälso- och sjukvårdsdirektör. Organisationen består av länssjukvård, närsjukvård, folktandvård och rättspsykiatriska regionkliniken.

Länssjukvård

Det finns två områden för länssjukvård: Länssjukvård somatik och Länssjukvård psykiatri och habilitering. Länssjukvård somatik ansvarar för enheterna ambulans, anestesi/operation/intensivvård, barn- och ungdomsmedicin, hud/lung/infektion, kirurgi/urologi/öron, näsa och hals, kvinnosjukvård, laboratoriemedicin, onkologi, ortopedi, röntgen och ögon/hörselvård. Länssjukvård psykiatri och habilitering ansvarar för enheterna vuxenpsykiatri, barn- och ungdomspsykiatri och habilitering. Vissa enheter finns på alla tre sjukhus medan andra finns vid två eller ett sjukhus.

Närsjukvård

Det finns tre närsjukvårdsområden: Närsjukvårdsområde norr (Örnsköldsvik), Närsjukvårdsområde söder (Härnösand, Sundsvall, Timrå och Ånge) och Närsjukvårdsområde väster (Sollefteå och Kramfors). Utgångspunkt är primärvården som och organiseras med det lokala sjukhusets verksamheter: akutmottagning, medicin, kardiologi, geriatrik och rehabilitering och neurologi.

Folktandvård och rättspsykiatri

Folktandvård och rättspsykiatri är två områden i den nya organisationen som inte förändrats på annat sätt än att de nu är delar av den gemensamma hälso- och sjukvårdsorganisationen.


Tillbaka till toppen