Gå direkt till textinnehållet Startsida Nyheter Webbkarta Kontakta oss Tillgänglighetsinformation
 
Gravid kvinna ses uppifrån. Hon sitter på en säng och håller sig om magen

Nya rekommendationer – gravida ska vaccineras

2021-05-25 17:11

På tisdagen kom beslut från Folkhälsomyndigheten om nya rekommendationer för vaccination av gravida kvinnor. Från och med nu kommer gravida i tredje trimestern att erbjudas vacci.

Till att börja med rekommenderade inte Folkhälsomyndigheten vaccination av gravida. I slutet av april togs beslut om att inkludera gravida kvinnor som ingick i riskgrupp i fas tre.

Nu är det bestämt att alla kvinnor som gått in i sista tredjedelen av sin graviditet ska erbjudas vaccin i fas fyra.

Större nytta än risk

Beslutet grundas på att gravida och deras ofödda barn har förhöjd risk för svår sjukdom och prematur födsel om de drabbas av covid-19. Bedömningen är att nyttan med vaccin för gravida är minst lika stor som den risk det kan medföra.

Gravida kvinnor rekommenderas däremot inte inte att vaccinera sig under de första två tredjedelarna av graviditeten, eftersom risken för missfall är högre då.

Läs mer om Folkhälsomyndighetens nya rekommendationer på deras webbplats.