Gå direkt till textinnehållet Startsida Nyheter Webbkarta Kontakta oss Tillgänglighetsinformation
 
En kjol och benen på en människa som drar en resväska på en reseterminal.

Nya rekommendationer för inresande från utlandet

2021-07-29 15:17

Under tiden 12 juli till 31 augusti 2021 gäller skärpta rekommendationer för inresande från utlandet. Alla som reser in i Sverige från länder utanför Norden rekommenderas testa sig med PCR-test snarast efter ankomsten.

Testning och eventuell hemisolering efter inresa i Sverige

Se Folkhälsomyndighetens Rekommendationer till dig som reser in i Sverige från utlandet!

För vårdpersonal inom Region Västernorrland, privata vårdgivare och kommunal vård och omsorg för äldre gäller i Västernorrland särskilda rekommendationer om testning.

Riktlinje för screening och smittspårning inom RVN och privata vårdgivare (pdf) 

Riktlinje för screening och smittspårning av covid-19 inom kommunal vård och omsorg för äldre på Region Västernorrland (pdf)

Ersättning när man stannar hemma efter inresa

Personer utan symtom som ska stanna hemma i sju dagar efter inresa från vissa så kallade tredjeländer kan inte ansöka om smittbärarpenning hos Försäkringskassan, utan stannar hemma på egen bekostnad. Vid planering av resa bör var och en ta hänsyn till rekommendationen om att stanna hemma i sju dagar efter inresa i Sverige från vissa länder.

Testning och isolering vid symtom

Alla personer i samhället, oavsett om man rest utomlands eller ej, ska fortsätta att följa de allmänna rekommendationerna för att minska smittspridning och vid symtom som kan tala för covid-19 följa rekommendationer om testning och isolera sig från andra.

Instruktion till vården

Personer som inte är i behov av sjukvård

I Västernorrland bör testning av resenärer från utlandet i första hand ske med egenprovtagning via 1177 Vårdguidens e-tjänst. I vissa fall erbjuds även inresetestning på Arlanda flygplats. Personer som saknar e-legitimation eller svenskt personnummer ska provta sig enligt särskild rutin för dessa grupper, se riktlinjen Provtagning av SARS-CoV-2 hos kategori 4 patienter i öppenvård som saknar elektroniskt ID, på Smittskyddets webbplats under fliken Provtagning covid-19. Denna rutin innebär att prov tas via hälso- eller vårdcentral och inresande som saknar e-legitimation behöver erbjudas denna provtagning snarast vid förfrågan. Provtagningen är kostnadsfri för patienten enligt Smittskyddslagen.

Patienter som läggs in på sjukhus

Vid inläggning på sjukhus bör reseanamnes för patienten och patientens hushållskontakter efterfrågas. Om patienten eller någon person i hushållet rest in i Sverige från utlandet de senaste 14 dagarna ska patienten testas för covid-19 med PCR-test. Detta gäller oavsett inläggningsorsak och även vid avsaknad av symtom på covid-19. Antigentest (snabbtest) är i dessa fall inte aktuellt, eftersom ytterligare analys av eventuellt positivt prov endast kan göras på ett PCR-test. I beställningen i BOS anges vilket land personen eller den anhöriga vistats i och provets ytterhylsa märks med en vit häfta. Laboratoriet kan då enkelt identifiera provet och om provet blir positivt snabbt skicka det vidare till externt laboratorium för ytterligare analys avseende nya virusvarianter.

Om patienten uppfyller Folkhälsomyndighetens kriterier för hemisolering efter utlandsresa, ska patienten vårdas på enkelrum så länge hen vistas i sjukhusmiljön fram till dess att 7 dagar passerat sedan hemkomst. Innan isoleringen hävs och tidigast 5 dagar efter att patienten kommit hem från resan ska ett nytt PCR-prov tas och utfalla negativt. Vården kan ske på respektive hemmaklinik.

Mer information

Rekommendationer till dig som reser in i Sverige från utlandet (Folkhälsomyndigheten)

Att resa till Sverige från utlandet under coronapandemin (Polisen)