Nya rekommendationer om distansundervisning

2020-06-04 07:52

Regeringen meddelade den 29 maj att man lättar på rekommendationerna om distansundervisning, vilket möjliggör för regionens folkhögskolor att återgå till en mer ordinarie verksamhet från och med den 15 juni.

Nya riktlinjer för folkhögskolorna

Ledningsgruppen för regionens folkhögskolor hade tisdagen den 2 juni sammanträde med anledning av lättnaden i rekommendationerna om distansundervisning. De ser fram emot en terminsstart i höst på plats på skolorna, med så normal studiesituation som möjligt.

Ledningsgruppen har enats om följande:

  • De kurser som har verksamhet under sommaren kan återgå till studier på skolan från och med den 15 juni.
  • Sommarkurserna är fortsatt inställda.
  • Vi förbereder för skolstart på plats i höst med nödvändiga lokala anpassningar som kan röra exempelvis internatboende, klassrum, matsalar, köbildning m.m.

Beslutet gäller tills vidare och till dess att nya beslut fattas.


Tillbaka till toppen