Nya riktlinjer för sjukresor

2020-04-02 08:26

Nya riktlinjer för sjukresor gäller från 1 april. Inga resor med taxi får göras om patienten har symtom på covid-19.

Om du har symtom på covid-19 ska du i första hand:

 • Stanna hemma.
 • Begränsa dina sociala kontakter.
 • Om du har ett bokat besök i vården ska du avboka - enligt riktlinjerna på din kallelse.

Om du har symtom på covid-19 och upplever dig ha behov av vård ska du:

 • Kontakta 1177.
 • Där görs en bedömning om du behöver besöka vården eller inte.
 • Där görs också en bedömning om vilket färdsätt du ska använda.
 • Om det är möjligt ska du använda egen bil.
 • Kollektivtrafik eller taxi ska inte användas.
 • Om 1177 gör bedömningen kan du få en sjuktransport i ambulans eller sjuktransportfordon.

Särskilda regler gäller för sjukresor just nu – gäller personer utan symtom:

 • Max två passagerare per fordon i vanlig taxibil som placeras i baksätets yttre platser.
 • Vid resa i specialfordon som exempelvis en minibuss ska passagerare spridas så att det är cirka 1 meters avstånd mellan resenärerna.
 • Inga passagerare i framsätet. Resenärer med särskilt tillstånd om framsätesplats bedöms från fall till fall

Om du inte har symtom på covid-19:

 • Sjukresa till och från vården ska i första hand göras med kollektivtrafik eller i egen bil.
 • Sjukresa i taxi beviljas endast vid särskilda hälsoskäl.
 • Eller om du har färdtjänsttillstånd eller har fyllt 85 år.
 • Information om detta finns på 1177.se
  Om du anser dig att ha rätt till sjukresa i taxi så ska du vända dig till Sjukreseservice på telefon 0690-76 40 80. Där får du ditt behov av resa bedömd och i så fall bokad.

Om du går igenom dialys:
Just nu erbjuds alla patienter som går igenom dialysbehandling transport i taxi. Resan ska ske i egen taxibil alternativt i delad bil med annan dialyspatient.

Frågor och funderingar:
Om du har frågor och funderingar kring kollektivtrafik? Kontakta Din Tur på telefon 0771-100 110.

Symtom på covid-19:

 • hosta
 • snuva
 • feber
 • halsont
 • andningsbesvär
 • kräkning
 • diarré
 • muskel- och ledvärk

Region Västernorrland följer noga utvecklingen och om fler åtgärder behöver tas till följd av covid-19 så hittar du uppdaterad information på www.1177.se

 

Kompletterande information till taxichaufförer att användas av DinTur:

 


Tillbaka till toppen