Jonas Lindbäck, chef för enheten för Läkares Utbildning och Fortbildning(AT/BT).
Jonas Lindbäck, chef för enheten för Läkares Utbildning och Fortbildning (AT/BT) gläds åt ett nytt beslut i Hälso- och Sjukvårdens strategiska ledningsgrupp.

Nytt beslut kan ge regionen fler läkare

2022-01-11 14:45

Till hösten förkortas allmäntjänstgöring för Västernorrlands blivande läkare. Det är en chans för region Västernorrland att få ut fler legitimerade läkare i sjukvården

Region Västernorrland ska övergå från 21 månaders allmäntjänstgöring till 18 månaders tjänstgöringstid enligt ett nytt beslut som fattades i november.

AT-tjänsten är den första delen av läkares tjänstgöring efter läkarexamen, som efter färdigställande leder till läkarexamination. Att förkorta tiden från 21 till 18 månader gör att tiden innan en läkare får sin legitimation blir kortare. 

Nationell rekommendation 

Enligt Jonas Lidbäck, chef för enheten för Läkares Utbildning och Fortbildning (AT/BT), har AT länge varit en flaskhals för att utbilda legitimerade läkare nationellt. Han berättar att det nationella vårdkompetensrådet under hösten 2021 uppgav att de vill rekommendera regionerna en övergång till 18 månaders AT - och nu väljer region Västernorrland att agera.

- Vi har i över ett års tid arbetat med frågan om 18 månaders AT och vi är glada att kunna förverkliga dessa planer. Övergången kommer förhoppningsvis medföra fler legitimerade läkare i regionen. Vi tror dessutom att det kommer skapa utrymme för utbildning av våra andra utbildningsläkare, BT-läkare, och underlätta för regionen att utbilda båda typer av utbildningsläkare samtidigt, säger han.

Förhöjd kompetens

Planen är att ha gemensamma introduktioner och utbildningsaktiviteter för utbildningsläkare i regionen.

- Vi tror det kommer stärka kompetensen hos båda AT och BT-läkare. Vi tror att vi kan bibehålla kvaliteten i utbildningen för AT-läkare, samtidigt som de blir färdiga snabbare och kan bidra till en bättre hälso- och sjukvård framgent i regionen, säger Jonas Lidbäck.

 


Tillbaka till toppen