Projekt ger patienter med högt blodtryck och diabetes typ 2 bättre koll på sina egna värden

2021-01-15 08:40

I ett nytt projekt på hälsocentralen i Sollefteå kommer cirka 20 patienter med högt blodtryck eller diabetes typ 2 få prova ett digitalt hjälpmedel för att själv kunna följa upp sina egna värden. Om patienten själv kan hålla koll på sitt blodtryck och blodsocker kan livskvaliteten öka och besöken till sjukvården minska.

- Med stöd av den här digitala utrustningen ska patienten kunna följa upp sina värden hemifrån samtidigt som det skickas till sjuksköterskan på hälsocentralen. Vi tror att denna tjänst ger patienterna möjlighet till ökad kontinuitet, ökad trygghet och en ökad kunskap om sin egen sjukdom säger Karin Sellgren, projektledare Digga Hälsocentralen.

Digitala tjänster för egenmonitorering

Egenmonitorering innebär att patienten följer upp värden med stöd av digital teknik hemifrån. Det handlar om faktiska värden såsom blodtryck och vikt som även kompletteras med självskattningar. Data skickas exempelvis till sjuksköterskan på hälsocentralen, som gör en uppföljning om värdena avviker från det normala.

- Med ökad egenvård kan patientens livskvalitet öka och vårdens resurser användas mer effektivt. Egenmonitorering ska ge trygghet och möjlighet till en ökad delaktighet kring sin vård och behandling. Det ger dig möjlighet att styra över din tid och på så vis öka livskvaliteten. Eftersom egenmonitorering ger patienten och vården en chans att jobba proaktivt går det att upptäcka avvikelser tidigare säger Patrik Forsberg, delprojektledare, Digga hälsocentralen.

Snabb utveckling av ny teknik

Teknik- och tjänsteutvecklingen går fort framåt inom digitala tjänster för behandling och verktyg som underlättar kontakt mellan patient och behandlare, eller avancerade analyser och beslutsstöd.

- Vi ser stora fördelar med denna utveckling och regionen har ambitioner att öka användningen av digitala tjänster för egenmonitorering. Det är därför ett prioriterat område inom e-Hälsa 2025 säger Karin Sellgren.

Den långsiktiga målsättningen för arbetet är att det fram till år 2025 ska finnas bättre och mer samordnade förutsättningar för breddinförande av digitala tjänster och produkter för egenmonitorering, på strategisk såväl som på taktisk nivå.

Fakta om projekt Digga Hälsocentralen

Digga hälsocentral är ett projekt med syftet att förbättra och effektivisera vården genom att testa nya arbetssätt med digital teknik.
En av dessa digitala tjänster är egenmonitorering, där syftet är att erbjuda ett digitalt stöd till patienter med framförallt hypertoni och diabetes Typ 2. Detta kommer att ske genom egenmätning och digital kommunikation med ett monitoreringsteam bestående av hälso- och sjukvårdspersonal hälsocentralen.

Målet med pilotprojektet är att patienterna ska få ökad insikt och kunskap om sina levnadsvanor och hälsotillstånd, men även ökad motivation att förändra sin livsstil.

Projektet Digga Hälsocentral är ett samarbete mellan Region Västernorrland, Mittuniversitetet och Premicare. Projektet är delfinansierat av EU och löper över tre år, 2018–2021.

Läs mer om projekt Digga Hälsocentral


Tillbaka till toppen