Nytt regeringsbeslut möjliggör för arbetslösa att studera på folkhögskola med aktivitetsstöd

2020-11-13 12:08

I början av november trädde Regeringens beslut i kraft om att arbetssökande, som är inskrivna på Arbetsförmedlingen, ska beviljas aktivitetsstöd för studier. Ett positivt beslut som bland annat kommer möjliggöra att fler ges möjlighet att studera på exempelvis folkhögskola, utan att behöva ansöka om studiestöd via CSN.

Beslutet trädde i kraft den 1 november i år

Tidigare beviljade Arbetsförmedlingen endast aktivitetsstöd till deltagare inom arbetsmarknadsuppdrag, som exempelvis Etableringskurs och Studiemotiverande folkhögskolekurs, eller med beviljad förlängd skolgång. Genom det nya regeringsbeslutet som trädde i kraft den 1 november i år ges nu alla arbetssökande möjlighet att beviljas denna ersättning för studier, istället för att behöva ansöka om studiestöd via CSN.

Regeringen har också gett Arbetsförmedlingen i uppdrag att anvisa fler personer till reguljär utbildning och utbildning inom folkhögskolan, vilket i förlängningen innebär att fler arbetssökande i behov av utbildning får förutsättningar att etablera sig på arbetsmarknaden.

– Det här är ett oerhört glädjande besked då det ekonomiska bidraget i många fall kan vara avgörande för att arbetssökande, som är i behov av hjälp med finansiering, inte har möjlighet att få ersättning från CSN eller är studieovana, vågar ta steget att börja studera. Något som vi i förlängningen tror kommer avspeglas i antalet sökande till Regionens folkhögskolor, säger HansOlov Furberg, verksamhetschef för Kultur- och bildningsverksamheten vid Region Västernorrland.

Folkhögskolorna har lång erfarenhet av motivera till studier Folkhögskolan är en annorlunda utbildningsform som utgår från individens förutsättningar, vilket innebär att förutom studier handlar mycket av folkhögskoletiden om att utvecklas som människa. Folkhögskolans individanpassade pedagogik har också visat sig framgångsrik för att möta behoven hos olika grupper som av olika skäl inte funnit sig tillrätta i andra utbildningsformer. Det kan till exempel handla om personer med kort utbildningsbakgrund, begränsade språkkunskaper eller funktionsvariationer. 

– Genom det här beslutet kommer vi som folkhögskola kunna fånga upp dessa personer i behov av utbildning och både motivera dem till fortsatta studier men också skapa fler förutsättningar för dem att etablera sig på arbetsmarknaden, säger Malin Svensson Draxten, rektor Ålsta folkhögskola Sundsvall.

 

Fakta om aktivitetsstöd

  • Arbetssökande ges möjlighet att studera med aktivitetsstöd i upp till 12 månader.
  • Regeringen har förtydligat målet i Arbetsförmedlingens regleringsbrev om att anvisa fler arbetssökande till reguljär utbildning och utbildning inom folkhögskolan.
  • Anvisning kan göras till folkhögskolor, kommunal vuxenutbildning (komvux), yrkeshögskola, högskola och universitet. Svenska för invandrare (SFI) räknas inte in i uppdraget. 
  • Aktivitetsstödet är något en deltagare får från Försäkringskassan, ersättningen baseras bland annat på den sökandes ålder.

 

Kontakt

HansOlov Furberg, verksamhetschef Kultur- och bildningsverksamheten 
E-post: hans.olof.furberg@rvn.se
Telefon: 073-275 24 52

Malin Svensson Draxten, rektor Ålsta folkhögskola Sundsvall
E-post: malin.svensson.draxten@rvn.se
Telefon: 073-271 33 53


Tillbaka till toppen