Nytt stöd vid sjukresor inom länet

2019-09-02 11:13

Från och med den 2 september får patienter som har frågor om sin sjukresa hjälp via telefon av en särskild grupp utbildade sjukresehandläggare. Handläggarna hjälper patienterna med besked om vilket färdsätt som gäller för just deras sjukresa inom länet.

Via telefonnumret 0690-76 40 80 når patienten sjukresehandläggare på Din Tur kundcenter i Ånge som utifrån ett länsgemensamt och likvärdigt frågeunderlag bedömer patientens behov av färdmedel och ger individanpassad information om transportmedel.

– Nu blir det enklare för patienterna att få vägledning om hur de kan ta sig till och från en vårdinrättning. Det blir samtidigt en avlastning för vårdpersonalen som kan lägga mindre tid på att hantera frågor om sjukresor och mer tid på att ge vård, säger Hans Backlund (S), ordförande i nämnden för hållbar utveckling.

Fler sjukresor kan ske via kollektivtrafik

I Västernorrland sker endast tre procent av alla sjukresor via kollektivtrafik, 32 procent sker med egen bil och 65 procent i taxi. I jämförelse med riksgenomsnittet och även våra grannlän sker en väldigt liten andel av sjukresorna i länet via kollektivtrafik.

– Vi har en stor förbättringspotential i Västernorrland eftersom hälften av alla sjukresor sker inom en radie av en mil och på platser där kollektivtrafiken är väl utbyggd i länet, säger Roger Wetterstrand, enhetschef kollektivtrafik- och infrastruktur Region Västernorrland.

Vissa patientgrupper behöver ingen bedömning

För patienter som har godkänd färdtjänst, som har fyllt 85 år, har fått sjukreseintyg eller ska resa utanför länet gäller samma bokningsförfarande och ersättningsrutiner som tidigare. På 1177.se/sjukresor finns mer information.

EU-satsning på infrastruktur och kollektivtrafik

Införandet av en central bedömningsfunktion för sjukresor (CBF) är en del i den länsövergripande och EU-finansierade satsningen på kollektivtrafik och infrastruktur som kallas KOLL2020.


Tillbaka till toppen