Sirpa Kuhanen
Sjuksköterskan Sirpa Kuhanen har börjat ge det nya vaccinet på enheten i Härnösand, där det efterfrågats av ett flertal personer.

Nytt vaccin på fyra orter i länet

2022-03-18 14:42

Nu erbjuds det nya vaccinet Nuvaxovid mot covid-19 i Region Västernorrland. Det kan ges såväl till dig som är ovaccinerad sedan tidigare, som till dig som fått en eller två doser med ett annat vaccin.

Det nya vaccinet är proteinbaserat, till skillnad från de mRNA-vacciner som i dag är väletablerade i Sverige. Det ges främst till dem som är ovaccinerade sedan tidigare.

För personer som fått mRNA-vaccin i dos ett eller två är förstahandsvalet att fortsätta med det även i resterande doser.  

- Men även personer som har fått Comitnaty eller Spikewax tidigare kan få Nuvaxovid om de ber om det i vaccinationslokalen. Vi ger det till dem som uttrycker att det är deras önskan, säger Malin Plantin Sjöblom, verksamhetschef för vaccination, smittspårning och provtagning kopplat till covid-19 i Region Västernorrland

Endast på fyra platser

Vaccinet Nuvaxovid erbjuds på Hälsocentralen Centrum, vaccinationsenheten Härnösand, vaccinationsenheten Sollefteå och vaccinationsenheten Örnsköldsvik. I dagsläget finns inga planer på att erbjuda det på fler platser i länet.

Totalt sett används nu tre olika vaccin mot covid-19 i Sverige.

  • mRNA-vaccinet Comirnaty från Pfizer/BioNTech erbjuds till personer som är tolv år och äldre.
  • mRNA-vaccinet Spikewax från Moderna erbjuds till dem som är 31 år och äldre.
  • Det proteinbaserade Nuvaxovid erbjuds till personer som är 18 år eller äldre. Eftersom det ännu inte finns tillräckligt mycket data om vaccination med Nuvaxovid till gravida och ammande rekommenderas det i nuläget inte till den gruppen.

Det går att läsa mer om det nya vaccinet Nuvaxovid på Folkhälsomyndighetens hemsida. På Läkemedelsverkets hemsida finns information om samtliga vaccin mot covid-19 som är godkända i Sverige. 


Tillbaka till toppen